נס לא קרה לנו !
הוספת תגובה לדף  העפילו! - לוין קיפניס הכיר היטב את ההקשר השלילי במקורות של הביטוי "ויעפילו לעלות אל ראש ההר", כמסמל ניסיון לדחוק את הקץ. ואולם הוא בחר דווקא בו,
שם הכותב:  פלג
נושא / כותרת  נס לא קרה לנו !
תוכן ההודעה:  אם מדובר על המעשה הציוני האקטיבי המתריס נגד הפסיביות הדתית של הגולה כדאי לשים לב במיוחד לחג החנוכה וכפי שנתפרש באופן שונה על ידי הגישות השונות.
התקופות דומות מבחינת היציאה לעצמאות מדינית והעת שלפניה.
הציונים אימצו את נושא הגבורה הלאומית, הדתיים את הנס שחולל ה'.

חז"ל נטו לא להזכיר, אולי אף לנסות להשכיח את מקרי דחיקת הקץ והאקטיביזם הלאומי, מעשי המכבים וגבורתם ביניהם, וטיפחו 'במקום' מיתוסים של גאולה אחרי ציפייה פסיבית, כמו נס פך השמן.

זאב (המשורר אהרון זאב) שורר "אנו נושאים לפידים" המתריס כנגד פסיביות שמקורה באמונה דתית, 'אלה בחרב ואלה בסוסים, אנו בכוח אדוני אלוהינו נלך'.

החילונים שרים בחנוכה על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים, הדתים מעדיפים לשיר 'אשר חולל ה' למכבים'.

מדוע "ויהי אור", כפי שכתב זאב ? "כי נס לא קרה לנו, פך שמן לא מצאנו", אלא "בסלע חצבנו עד דם, ויהי אור" !
על מנת לצאת מפסיביות לאקטיביות היה הכרחי הנתק שבין המצפים לנס לבין המוכנים לקום ולעשות מעשה.
העתקת קישור