תודה לאלי לבנה, ותשובה
הוספת תגובה לדף  עבודה כסנקציה - בקיבוץ, העבודה היא פעילות, שיש בה פוטנציאל להיות ביטוי חייו של אדם חופשי מפחד, משהו הקרוב יותר למעשה יצירה. לאחר השינוי, היא הפ
שם הכותב:  מיכה אשחר
נושא / כותרת  תודה לאלי לבנה, ותשובה
תוכן ההודעה:  אני מפנה את אלי למאמר שכתבתי כאן לפני זמן-מה.
http://www.kibbutz.org.il/shavim/articles/micha...
במאמר זה עמדתי על הכשל שבהצגת הברירה, בין המשך הקיום במובן הביולוגי (ואם תרצה - הכלכלי) מצד אחד, לבין קיום חיים של טעם ובעלי משמעות.
מדבריך ניתן להסיק, אולי בטעות, כי עבודה שיש בה גם משום יצירה איננה עולה בקנה אחד עם אחריות.
עוד אני מפנה אותך לספר "לנצח נבנו" מאת ג'יימס קולינס וג'רי פוראס, בהוצאת פקר (1997).
את אותו ספר סקרתי במאמר.
לחברות בעלות-חזון, כך גילו המחברים, יש בהכרח מספר מטרות וערכי-ליבה שאינם קשורים לרווח כספי, ואשר אינם משתנים מהותית עם הזמן.
העובדה כי הצרכים שלנו אינם ממתינים אלא מחייבים אותנו ללקיחת אחריות אישית, איננה עומדת בסתירה לדבר מדברי, להיפך.
כל טוב, שבוע טוב
מיכה
העתקת קישור