צודק לחלוטין
הוספת תגובה לדף  בין תעודת לידה לתעודת זהות בימינו מספיק שלישוב יש תעודת לידה קיבוצית כדי שיהיה חבר בתנועה. חברותו לא תישלל, גם אם יחליט לבטל את זכות ההצבעה ש
שם הכותב:  המבקר לרגע
נושא / כותרת  צודק לחלוטין
תוכן ההודעה:  אך רצוי היה לבצע מעבר ליחסי עובד-מעביד גם בקיבוצים השיתופיים, גם אם במשכורת זהה, ולו לצורך צבירת הזכויות.
העתקת קישור