תגובה לתגובות
הוספת תגובה לדף  עבודה כסנקציה - בקיבוץ, העבודה היא פעילות, שיש בה פוטנציאל להיות ביטוי חייו של אדם חופשי מפחד, משהו הקרוב יותר למעשה יצירה. לאחר השינוי, היא הפ
שם הכותב:  כמעט חבר מהצפון
מקום מגורים:  הצפון
נושא / כותרת  תגובה לתגובות
תוכן ההודעה:  מה לעשות כשכולם צודקים אבל הצדק הרחב יותר הוא זה של מיכה. הענין הוא אכן התפיסה העצמית, 'הזהות' אם תרצו, ובענין הזה צדק לייבוביץ לצערי כשאמר שעל ערכים לא מתווכחים אלא נלחמים. ו'מלחמת המעמדות' אם תרצו מתקיימת במלוא עוזה בחצר הקבוץ ובמרחב התנועתי ובסביבה הישראלית ואף הגלובלית שלה. מי- כמו החבר מהמרכז- סבור שפרנסה היא הענין אז לא צריכה מבחינתו להיות הבחנה בין זנות לבין סחר בסמים לבין טרקטור. הכל ענין של בחירה ושל הכרעה אישית. מי - כמו מיכה או פלג או אלעד או אורי או לרום או כותב שורות אלו - סבור שהאדם הוא יצור חברתי ושבפעילות הגורמת לקיומו ['עבודה' לצורך הענין] מעוצבים יחסיו החברתיים ולכן על האדם לחשוב טוב כיצד הוא מארגן את עולם הקיום שלו ['עבודה' לצורך הענין], יחשוב ויפעל בהתאם, לארגן ולדון בעולם העבודה באופן חברתי שיגביר הגינות ותחושת שלמות ולא יקטין אותה. אין כאן מקום לויכוח אלא למלחמה. אפשר בלי רובים כמובן אבל כל השאר תקף. מישהו כאן טועה ובגדול והמישהו הזה יצטרך ללכת או להכנע.
העתקת קישור