"ערי מקלט"
הוספת תגובה לדף  עבודה כסנקציה - בקיבוץ, העבודה היא פעילות, שיש בה פוטנציאל להיות ביטוי חייו של אדם חופשי מפחד, משהו הקרוב יותר למעשה יצירה. לאחר השינוי, היא הפ
שם הכותב:  יאיר
נושא / כותרת  "ערי מקלט"
תוכן ההודעה:  ציטוטים מהעיתונות:

"דברי השר לביטחון פנים אבי דיכטר, כי יש להקפיא את החקירות המתנהלות נגד ראש ממשלה עד לסיום כהונתו, עוררו היום (ג') סערה במערכת הפוליטית. בראיון לתקשורת אמר דיכטר כי כדי שלא תיפגע יכולתו של ראש ממשלה לנהל את ענייני המדינה, יש לקבוע קריטריונים לחקירת אנשי ציבור בכירים ולהגדיר בחוק עבירות שניתן להפסיק את הטיפול בהן עד לתום כהונתם."

"קריאות בכנסת להתפטרות דיכטר בעקבות דבריו כי יש להקפיא חקירות נגד ראשי ממשלה מכהנים".
ח"כ פינס: "דיכטר מנסה ליצור חסינות לראש ממשלה, ולקבוע שאולמרט מעל החוק" * ח"כ יחימוביץ': "ראשות ממשלה אינה עיר מקלט לעבריינים".

"בכנסת סערו הרוחות בעקבות הדברים. ח"כ אופיר פינס (עבודה) קרא לדיכטר להתפטר. "דיכטר לא יכול להישאר יום אחד נוסף בתפקידו. השר, המופקד על מערכת אכיפת החוק, מעביר בעצם למשטרה מסר שהיא לא צריכה לחקור את ראש הממשלה, ובכך משבש את חקירת המשטרה", אמר."

"ח"כ שלי יחימוביץ' (עבודה) אמרה כי על דיכטר לחזור בו מדבריו. "דברי השר חמורים ביותר בעיקר כשהם באים מהשר הממונה על המשטרה והם יכולים להיתפס בידי החוקרים כהנחיה שלא לחקור את החשדות לפלילים נגד אולמרט", אמרה. "ראשות ממשלה אינה עיר מקלט לעבריינים וכל האזרחים שווים בפני החוק", הוסיפה יחימוביץ'."

=================================================================
בנוגע להנ"ל,-
האם אולמרט שמנסה לכאורה לנצל את מעמדו ליצירת "עיר מקלט" בעזרת ידידים שקידם לכאורה,- יצר בעצמו לשם "קניית שלטון" לכאורה, "ערי מקלט" לאחרים (כאשר חתם על תקנות הסיווג") בהם גורמים חזקים בכל "עיר" שכזו, בקיבוצים רבים, רשאים באופן חופשי לחלוטין, מגובים ב"תקנון" מרוקן מכל תוכן של אמת להליך הפרטה תקין,- לרוקן את נכסי הקיבוץ ולחלק באופן לא תקין את רווחי הקיבוצים, או במילים פשוטות לגזול מחבריהם את כספיהם ?
אי החלת כללים שווים של תחרות בהפרטות ותחרות על השכר ועל ההטבות ואי החלת כללי מעבר ראויים מבסיס ההסכמה הקודם לבסיס ההסכמה החדש שלמעשה לא דומה למושג "קיבוץ",-
הנם מעשי גזל חמורים המחייבים התערבות שר התמ"ת ואו הבג"ץ.
למשל, לא נקבעו כללי השקעה לשם תחרות ראויה בהתפרנסותם של החברים, ביזמויות של החברים לעומת חבריהם העובדים בעסקי הקיבוץ המושקעים היטב, גם בכספיהם של חברים המוצאים עצמם ללא תעסוקה, או ללא תעסוקה המנצלת את כישוריהם באופן שווה לחבריהם,
לא הובהר שגובה תקציבו של הפנסיונר, אסור שייפול מהריבית החודשית של חלקו היחסי בהון היצרני, פלוס חלקו היחסי ברווחי הנדל"ן השונים של קיבוצו,
לא הובהרה הנקודה של "הפסדי קריירה", מושג התופס לאחרונה במשפטי גירושים בנוגע לפיצויים ראויים לצד שוויתר על קריירה למען המשפחה. האם חברי קיבוץ רבים ש"בשם המשחק" הקודם, וויתרו על קריירה ואף "דיממו בעבודות קשות", "תגמולם" יהיה היום זריקתם לקרשים ואי השקעה מוחלטת בהתפרנסותם לשם ניצול כישוריהם באופן שווה לשם החלת כללים שווים וראויים של תחרות בהפרטות.
הרי הכלל הראשון של כל הפרטה, הנה כללי תחרות ראויים לשם שוויון הזדמנויות ולשם קיומו חייבים להשקיע ביצירת מקומות עבודה רבים ראויים ומגוון תעסוקה גדול, לפני כל העברת כל שכר לא שוויוני שהוא,- לשם " אמת בהפרטות ".
דרך אגב, העובדה שעד היום, לא הוקם גוף משפטי רציני המייצג את "הפרטים" בהפרטת הקיבוצים, גוף המקביל למחלקה המשפטית שלא מייצגת את האינטרסים של "הפרטים", מחזקת את הנ"ל שקיבוצים רבים הפכו ל"ערי מקלט" לכאורה לגזלנים למיניהם לכאורה.
ללא הקמת גוף שכזה וללא תיקון "תקנות הסיווג" ותקנוני הקיבוצים,- ימשכו מעשי הגזל לכאורה ותימשך זליגת הרכוש המשותף לשליטתם של מעטים.
העובדה שעד היום, לא פורסם דבר ע"י הילל לווייתן בנוגע לפעילות הגוף לתלונות החבר, מרמז לספינינג זול ומחזק את הטיעון שללא גוף משפטי רציני וחזק שייצג את האינטרסים של "הפרטים" בהפרטות הקיבוצים, יימשכו מעשי הגזל החמורים ב"ערי המקלט", בהם החוק לא נכנס.

יאיר.
העתקת קישור