תודה לאלעד
הוספת תגובה לדף  התרפסות לשמה - חבל שמתרפסים כאורי הייטנר מוצאים לנכון להנמיך את קומתה של הציונות ההיא, ואת גודל מעשיה, ולהלל תחתיהם את היהדות המסורתית. תגובה
שם הכותב:  חבר פשוט
נושא / כותרת  תודה לאלעד
תוכן ההודעה:  תודה לאלעד היודע לשים דברים על דיוקם. הקבוצות השיתופיות אמנם יונקות ממורשת הקיבוץ המאוחד יותר מאשר ממקורות אחרים.

רבים מהנסיונות שהוזכרו כאן של יצירת גופי חיבור ,כאילוף בין יהדות לקיבוץ, על פי שיטתו של הייטנר היו ונשארו קיקיונים וחסרי ערך ממשי, בזאת מסכים אני, אויה, עם החבר מהמרכז.
הם גופי תהייה עצמית של חברי קיבוץ שבעים, האוהבים את הפוזה של התלבטות ללא סוף, המדשדשים גם קצת בין דפי התלמוד, לתפארת ערך עצמית ותו לא. שום דבר לא יוצא מזה.
העתקת קישור