לאורי וחברו ברל
הוספת תגובה לדף  חממה ליזם וליזמויות - יש להעניק אפשרות לחברים בעלי כישרונות שונים, ראש גדול ורוח יזמות, לפתח את עצמם ואת יוזמותיהם. בקיבוץ השיתופי צעד כזה הו
שם הכותב:  חבר פשוט
מקום מגורים:  לדייק !!
נושא / כותרת  לאורי וחברו ברל
תוכן ההודעה:  האם גם ברל לקה באי דיוקים כאלה ?
מור פלג לא כתב מאמר 'בגנות היזמויות', בניגוד למה שנטען במאמר זה.
מור כתב באופן ספציפי, אלא על סוג מסוים של כאילו יזמות , זו שבאה אחרי גל ההפרטה.

איזה מזל יש לכותב מאמר זה שזה עוד לא הגיע אליו !
העתקת קישור