דברים על דיוקם
הוספת תגובה לדף  חממה ליזם וליזמויות - יש להעניק אפשרות לחברים בעלי כישרונות שונים, ראש גדול ורוח יזמות, לפתח את עצמם ואת יוזמותיהם. בקיבוץ השיתופי צעד כזה הו
שם הכותב:  חברה
מקום מגורים:  מי פחדן ?
נושא / כותרת  דברים על דיוקם
תוכן ההודעה:  מור ממשיך בדרכו בעקביות, תמיכה בקיבוץ השיתופי, מול מאבק קשה נגדו. לקרוא לו פחדן ?
וגם לדעת לקרוא צריך - זה לא כתוב נגד יזמות בכלל אלא נגד כל מיני תופאות שנילוות לה השייכות להפרטה.
וגם לדעת לכתוב צריך - הפחד מפני שינוי קיבוצי גרם לבריחת הקיבוצים ? נו, באמת..
העתקת קישור