בשבח הקיצוניים מ2 הצדדים:קיצוניותם מביאהלעמק השווה
הוספת תגובה לדף  חממה ליזם וליזמויות - יש להעניק אפשרות לחברים בעלי כישרונות שונים, ראש גדול ורוח יזמות, לפתח את עצמם ואת יוזמותיהם. בקיבוץ השיתופי צעד כזה הו
שם הכותב:  מתניה
נושא / כותרת  בשבח הקיצוניים מ2 הצדדים:קיצוניותם מביאהלעמק השווה
תוכן ההודעה:  מי שקרא וזוכר (שכן מי שקרא ולא זוכר, צריך לקרוא שוב כדי להזכר) את מאמרו של 'אחד העם' (אשר גינצברג) 'כהן ונביא', יזכור בודאי גם את המונח 'מקבילית הכוחות' אליו הוא התייחס. בתחילת המאמר מדגים אחה"ע את עקרון "מקבילית הכוחות" בפיסיקה, לצורך הבהרה שאם משפיעים שני כוחות קיצונים על גוף, אזי תנועתו תהיה פשרה בין שני הכוחות. לכן צריך מנהיג לא פשרן, דוגמטי כמשה, ולעומתו כהן מתפשר כמו אהרון, כדי שבסופו של דבר מגמת הדרך של העם תהיה מנותבת לכוון של פשרה בין האידיאי לריאליסטי. מרכס, כסוציולוג (לא כאידיאולוג), יצר את מונח ה'ספיראלה הדיאלקטית' (בעקבות הגל ודירקהיים) בהתפתחות החברתית: מול תיזה קיימת מתפתחת אנטי-תיזה חדשה, שהקונפליקט ביניהן יוצר את הסינתיזה, שבנסיבות הזמן החולף הופכת להיות התיזה של ה'שלב' הבא או ה'מדריגה' הבאה בהתפתחות האנושית והחברתית. לעניין הויכוח בין חסידי הקיבוץ לבין מחדשי ה'מתחדש' (שב'כתובים' האחרונים חזר ללבוש צורה של דיון רציני, עם הנמקות 'לענין', לעומת ההכפשות וההתנגחויות שקודם היו ה'בשר' העיקרי ולפעמים היחיד בהתכתבות) אפשר אולי להסיק ולהקיש, שדווקא החום והלהט שבו מתווכחים קיצוני 2 ה'צדדים' יביאו בסופו של דבר להווצרות היצור או הישות החדשה, שלב חדש בהתפתחות החברתית. לכן, לדעתי, לא צריך לחשוש מקיצוניות בהבעת-עמדות ובניסוח חריף ובלתי מתפשר. רק אנא, בנימוס ובהכרה שהזכות לקיצוניות בלתי מתפשרת שמורה גם ל'צד השני'.
העתקת קישור