האמנם בגלל שמרנות ?
הוספת תגובה לדף  חממה ליזם וליזמויות - יש להעניק אפשרות לחברים בעלי כישרונות שונים, ראש גדול ורוח יזמות, לפתח את עצמם ואת יוזמותיהם. בקיבוץ השיתופי צעד כזה הו
שם הכותב:  חבר פשוט
מקום מגורים:  אובדן רוב הקיבוצים
נושא / כותרת  האמנם בגלל שמרנות ?
תוכן ההודעה:  יזמותו העיקרית של הייטנר היא בקביעות חסרות בסיס.

איבדנו את רוב הקיבוצים, מי שלא חי את זה באמת לא יבין, לא בגלל שמרנות קיבוצית של נטורי קרתא אלא בגלל רצונן של קבוצות החברים החזקות ליטול לעצמן יותר מאחרים מתוך הקופה הכללית המשותפת ולנער מעליהן אחריות חברתית כלפי האחרים.
העתקת קישור