הכנה מראש
הוספת תגובה לדף  חממה ליזם וליזמויות - יש להעניק אפשרות לחברים בעלי כישרונות שונים, ראש גדול ורוח יזמות, לפתח את עצמם ואת יוזמותיהם. בקיבוץ השיתופי צעד כזה הו
שם הכותב:  פלג
מקום מגורים:  המאמר הבא
נושא / כותרת  הכנה מראש
תוכן ההודעה:  והרי הודעה למי שרוצה להתכונן להטפל גם למאמרי הבא: אעסוק בו בשאלת האמן בקיבוץ. בדרכי האנכרוניסטית אשוב ואטען כי גם בנושא זה דרכו של הקיבוץ,בימינו יש להוסיף השיתופי, היא ייחודית במינה ומהווה משום כך חידוש שאין לו מקבילה, לדעתי עולמית.

ביחסו לאמן שבתוכו ביטא הקיבוץ יחס מיוחד לאמנות ולאמנים החיים בו - מצד אחד איפשר להם לעסוק באמנותם כמקצוע, מצד שני שיחרר אותם מהצורך להביא על זה קבלות, כלומר להוכיח פרנסה.
בשאר העולם אם זה לא מביא פרנסה אז זה תחביב. רק הקיבוץ מצא את השילוב המסוים הזה, וזאת בחברה שטוענים כלפיה שדיכאה סדרתית את היחיד וכשרונותיו וטיפחה אנשים בגובה דשא.

כמובן שאין הדברים אמורים באורטל, שם בודאי כבר הוקם לשם כך מזמן צוות מסייע.

נוהג קיבוצי זה ביחס לאמן הוא מקורי, ייחודי וחדשני, אף בלא להזדקק להכשר מבית היוצר האובססיבי לחדשנות סינטטית מייסודו של הייטנר.
העתקת קישור