לפני ההצטדקויות שלנו ,קרא
הוספת תגובה לדף  זכויות וחובות בקרקע - לא רק לנו צרכים וזכויות בקרקע. ישנם דיירי הדיור הציבורי הוותיקים, עולים חדשים הזקוקים לדיור, לעיירות הפיתוח נחוצה תוספ
שם הכותב:  אבישי
מקום מגורים:  עמק יזרעאל
נושא / כותרת  לפני ההצטדקויות שלנו ,קרא
תוכן ההודעה:  את דבריה של פרופ' רחל אלתרמן לסבר פלוצקר "בידיעות אחרונות" לפני שבועייםבנושא בג"צ הקרקעות " "והצדק החלוקתי ותבין שכל גישת ההצטדקות ודעות מסוג זה שאתה כותב וכל ריקודי "המה יפית" לא ישנו את דעת שונאינו למרות שלא השיגו ואינם יכולים להשיג דבר הצליחו בדבר אחד להכפיש אותנו ורשימתך בודאי אינה מסייעת להסיר עננה זו.
העתקת קישור