בנושא "קיבוץ מת"
הוספת תגובה לדף  קיבוץ מת, או יישוב חי - קהילת עצמונה תהפוך את קיבוץ שומריה שיתפנה, ליישוב חי ופורח. זה עדיף על מצב של דשדוש מתמשך, בו נמצא הקיבוץ
שם הכותב:  יואל מרשק
נושא / כותרת  בנושא "קיבוץ מת"
תוכן ההודעה:  אורי שלום,
עם קריאת מאמרך עולה מייד השאלה האם אלו העובדות והאם המסקנות נכונות.
לצערי הרב עם התפתחות רשת התקשורת בין כו-לם יכול כל אחד לכתוב (וזה בסדר) גם דברים לא נכונים (וזה לא בסדר). להלן כמה תיקונים בלבד:
1.היישוב ייט"ב הוא קיבוץ לכל דבר והדבר ניבחן על פי צורת חלוקת התקציב (שוויוני), ערבות הדדית, אסיפות, וועדות, כך גם תופסים חברי קיבוץ ייט"ב את עצמם כחלק מהתנועה הקיבוצית לכל דבר. למרות שהם ביקשו ואנו אישרנו שהתקנון האגודה יהיה דומה למושב שיתופי.
2. הגעתם לייט"ב היתה ביוזמת התק"ם קרי חטיבת גינ"ה (גידול נוער והתיישבות) שטיפלה, ליוותה את יציאתם מאשלים ברמת הנגב לייט"ב בבקעה וסייעה באישור התקנון.
3. לא ניתן לקיים קיבוץ ללא מנהיגות מעוררת מדליקה "שיתופיות ומשימתיות". בהעדר מנהיגות שכזאת בישוב היחיד ובתנועה יפלו/ישתנו/יפורקו מרבית הקיבוצים.
4. יש לנו תפקיד ועלינו לעשותו. אנו לא תנועת איכלוס של אלפים אנו תנועה ערכית רעיונית של אלופים ומעטים. –חיל חלוץ לפני המחנה – "אונגרד".
5. מעניין לשמוע את חברי מייצר על דבריך שהם "קיבוץ מת".- אני לפחות שומע רואה ופוגש דברים אחרים.
6. בכסף והרבה כסף אפשר להשיג "כמעט" כל דבר אתה ואני נולדנו לממש את "הכמעט" והאמן לי שזה הרבה מאוד לנו, לתנועה ולמדינה.
7. הבה ונשלב ידיים כי "הטועים" נושפים בעורפנו והם לא מעטים.

העתקת קישור