מאיזה קבוץ פלג מור?
הוספת תגובה לדף  השטעטל המתחדש - חגיגת היזמויות "בקיבוץ המתחדש" בנויה ברובה על עסקים שבהם כסף מחליף ידיים בין יצרני מרקחות ביתיות לאופי עוגיות כפריות. עסקי או
שם הכותב:  קורא
מקום מגורים:  ישראל
נושא / כותרת  מאיזה קבוץ פלג מור?
העתקת קישור