'הבנות' של 'מאכרים' עם פקידי ממשלה, או מידע לכל ?
הוספת תגובה לדף  פשרה במשמר העמק: יתאפשר עישון שיתופי
שם הכותב:  שומר חוק
מקום מגורים:  לא ב'ברית-פיקוח'
נושא / כותרת  'הבנות' של 'מאכרים' עם פקידי ממשלה, או מידע לכל ?
תוכן ההודעה:  ב'חוזר מקצועי מס. 69/07 של 'ברית-פיקוח', שפורסם כאן ב'אתר הקיבוצים', הם מספרים ש"הגענו להבנות עם צוות סווג הקיבוצים של רשם האגודות השיתופיות על דרך ההצגה לצורך ההוכחה של עמידה בתקנת הערבות ההדדית". זאת על רקע התקרב התאריך 29 באוקטובר 2007, שהוא - נכון להודעתו האחרונה לעת-עתה של 'הרשם', המועד שאחריו 'הרשם' יפעל על פי שיקול דעתו כלפי כל קיבוץ שלא קיבל אישור לסווגו כ'קיבוץ מתחדש', אבל בפועל שינה את אורחות-חייו באחד או ביותר מ-3 התחומים הבאים: קשירת גובה התקציב בתרומת-החבר (דיפרנציאליות בהכנסות ועל-פיהן בתקציבים), בשיוך דירות, ובשיוך נכסים אחרים. 'החוזר המקצועי' הנ"ל גם מספר ש'ברית-פיקוח' כבר מלווה כמה קיבוצים בענין זה והגישה את בקשותיהם לסווג מחדש והמסמכים הדרושים לשם כך ל'רשם', וגם מפרט שמות, מספרי-טלפון וכתובות דוא"ל של מי ב'ברית-פיקוח' שאליהם ניתן לפנות בענין זה. מצאתי לנכון לפרסם שוב ובהדגשה את הדברים הללו, כשירות חינם-אין כסף (מצדי) לידיעתם של חברי-קיבוצים שאצלם קיים הפער של 'ת"ק פרסה על ת"ק פרסה בין אמר לבין עשה"; כלומר פער בין הנעשה בפועל בקיבוץ לבין מה שאושר לו פורמאלית על-פי חוק. זאת בידיעה ש'ברית-פיקוח' פרסמו את הודעתם מתוך אינטרס עיסקי: להביא אליהם קיבוצים-לקוחות, שתמורת השירות של הצגת 'ההבנות' הנ"ל ולווי הקיבוץ על-פיהן 'מול' רשם האגודות השיתופיות, בודאי ידרשו לשלם שכר-טרחה הגון. אני אבל סובר שפירוט ה'הבנות' הללו הוא ענין לציבור, ואסור לאנשי 'צוות סווג הקיבוצים' במשרד 'הרשם', כפקידי-ממשלה לשמור את פירוט ה'הבנות' הללו כ"סוד" מפני הציבור. כל חוק, ותקנות-הסווג כמוהן כחוק, ומה שנובע ממנו (קרי: נוהלי בצועו), צריך להיות פתוח, חשוף וגלוי בפני כל דצריך, ולא שמור לידיעת יודעי ח"נ=חכמת-הנסתר (עורכי-דין, אנשי ברית-פיקוח וכיו"ב) לבדם. אם אנשי ברית-פיקוח רואים עצמם כ'מאכרים' ו'מסדרי-עניינים מתחת לשולחן', כדאי שנדע זאת כולנו. אבל מכיוון שמדובר בחוק, בצווים, ובנוהלי-בצוע לכל, על כולנו לדעת אותם, כדי שכל אחד מאיתנו יפעל על-פיהם כחוק, עם סיוע של מומחים או בלעדיהם ! ניקח זאת כולנו,מקצוענים כמו גם הדיוטות בעלי-ענין, לתשומת-לבנו ! אני גם מצפה (לשווא ?) שאנשי המחלקה המשפטית של התק"צ, לכאורה משרתי הצבור של חברי-הקיבוצים באשר הם, יקבלו לידיהם את ה'הבנות' הנ"ל, ויפרסמו אותן לידיעת כל חברי-הקיבוצים! ש.ח.
העתקת קישור