יואל , איפה אתה חי ?
הוספת תגובה לדף  הדור שיבעט בממסדים הקיימים - באם נצליח השנה בפעילות הרעיונית, יווצר בתנועה הקיבוצית אוונגרד מוביל של בני נוער שיבעט בממסדים הקיימים וישאף ל
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן-מיכאל
נושא / כותרת  יואל , איפה אתה חי ?
תוכן ההודעה:  יואל , עתיד הנוער תלוי במעשי המבוגרים

לפני כשלושים וחמש שנים נכתבה בעלון מעגן-מיכאל רשימה
שכותרתה היתה : "הרהורים נוגים על ביתנו" . כתבה אותה
חברה המשתייכת לדור הותיק , ותוך שאני משוחח אז אודות
הדברים שכתבה עם כמה מבני גילי (היינו צעירים ממנה בכ-
עשרים שנה) פלטה אחת מהם : "אולי אח שלי ובני כתתו יצ-
ליחו לתקן משהו" . האח הזה ובני כתתו צעירים ממנה בכש-
מונה שנים , ואני מביא זאת כדוגמא מצויינת לאופן שבו מש-
ליכים אנשים (כבני עשרים וחמש הנחשבים לצעירים!) את
ציפיותיהם לעבר מי שצעירים מהם בכשמונה שנים !!
ולך ,יואל , רומז אנכי בכך שזוהי אשליה גדולה גדולה שלך
ושל דומיך כשהנכם מאמינים ומקוויים שבני הדור הצעיר יתק-
קנו את מה שקלקלו לפניהם בני הדורות הקודמים ככל שא-
מורים הדברים ברוח הקיבוץ ובערכיו הייחודיים - כי מהר
מאד יילמד צעירנו , ולאחר שנרגע מלהט נעוריו , שכדאי לו
להיות "מנהל שיש לו מכונית" מאשר לנסות ו"לתקן ת'עולם".
ולא בלי קשר מוסיף ומעיר אני לך,יואל ,שכמו שראשי המט"ש
חיים להם באשליה כשהם גורסים כיום ש"אצלי(בתוך התנועה
הקיבוצית) הכל בסדר" ושנותר לתקן רק את החברה החיצונית
- גם כך אתה עצמך . מוטב אפוא , שתקדיש גם אתה יו-
תר לתיקונה של החברה הקיבוצית מבפנים ופחות למה שקו-
רה מחוצה לה .

קיפי , מעגן-מיכאל


העתקת קישור