פלג , התייחסותך היתה חשובה מאד
הוספת תגובה לדף  צריכה קטלנית - וזו תמציתו של הקפיטליזם הרכושני: כל מה שאנו מרוויחים לעצמנו במונחים של נכסים והון, אנו מאבדים במונחים של זיהום הסביבה והתכלות
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן מיכאל
נושא / כותרת  פלג , התייחסותך היתה חשובה מאד
תוכן ההודעה:  פלג בוקר טוב -

דברי שלהלן פורסמו באתר זה אך לפני יומיים והם מהווים רקע
מצויין למה שמציע אנכי בנוגע ל"דרכו האחרת" של המט"ש :
נקודת המוצא הנוכחית והרלוונטית היא השתייכות למט"ש על
בסיס קולקטיבי - אני מצדי מציע , ולא מהיום , שההשתייכות
תהפוך לאישית . ומרגע שהיא תהפוך לאישית , מאליו גם תת-
בטל השאלה האם בעלי התפקידים השונים (להבדיל מ"אוהדי
הקיבוץ השיתופי") הם גם בעלי גישה שיתופית/לא-שיתופית,
וראשי המט"ש יהיו בעלי לגיטימיות להתארח בסניפי המט"ש
שיהיו אז בכל קיבוץ וקיבוץ , בין אם הוא שיתופי בין אם מתח-
דש . ואומר עוד לסיום שאם לשפוט עפ"י המציאות הקיימת
בקיבוץ מעגן-מיכאל - שהוא אחד מחמשת הקיבוצים הגד-
ולים של המט"ש , ובכלל - דע לך , פלג, שכל פעילויותיו של
המט"ש , בין אם הן ארציות בין אם אזוריות , מצויות כיום מחוץ
להתעניינותם של חברי מעגן-מיכאל ; אין אודותן שמץ של דיווח
בעלונים ויתכן שאיש (כולל בעלי התפקידים השונים!) אפילו לא
משתתף בהן . אז בשביל מי נחוץ המט"ש , על ראשיו ומוסדותיו,
כשמצד אחד הקיבוצים המתחדשים אינם בתחום שיפוטו ומצד
שני אין הוא רואה צורך להיות מעורב בנעשה בקיבוצים השיתו-
יים שלו כי "אצלם הכל בסדר" ? (מעורבותם הקונקרטית של
ראשי המט"ש בקיבוץ שובל היתה פרי פנייתם של שיתופאי
קיבוץ שובל ולא פרי יזמת ראשי המט"ש) . וכש"לא צריכים" לה-
יות המעורבים בשום ענין קיבוצי-פנימי , לא ב"שיתופיים" ולא
ב"מעמדיים" , אזי באמת יכולים המט"ש וראשיו לעסוק ,הן
בכנסיו הן בישיבותיו , ב"ציונות סוציאליסטית" ובתיקון פניה של
החברה הישראלית החיצונית , שהרי בתוך התנועה פנימה "הכל
בסיידר" ........ .

תודה (מיוחדת) על שהגבת והתייחסת לדברי , כי ראשי
המט"ש נמנעים מכך בעקביות ,
קיפי

*************************************

מיהם נציגי המט"ש בקיבוצים?

לאנשי מש"א, למנהלי קהילה,
למזכירים, לרכזי משק,
לאוהדי הקיבוץ השיתופי,

רשימת המוזמנים הנ"ל לקוחה ממודעות של המטה-השיתופי
אשר פורסמו ב"שווים" לקראת כינוסים שיערוך המטה בחד-
שים הקרובים באזורי הצפון והדרום .
על פניו זה נשמע ונקרא כהזמנה טבעית ונורמלית לחלוטין ,
אבל מי שאינו מקבל את הדברים כפשוטם עשוי-עלול להק-
שות ולשאול : האם כל איש מש"א , מנהל קהילה , מזכיר
ורכז משק הוא בהכרח גם "אוהד הקיבוץ השיתופי" ? האם
זה מקרי ש"אוהדי הקיבוץ השיתופי" מצויים בסוף רשימת המ-
וזמנים ולא בתחילתה ? האם לא מסתתרות כאן גישה ומגמה
החותרות "לטאטא אל מתחת לשטיח" את העובדה שלפחות
חלק מאנשי המש"א ,מנהלי הקהילה, המזכירים ורכזי המשק
אינם נמנים על אוהדי הקיבוץ השיתופי?

מניח מראש שלא אקבל תשובה מראשי המט"ש,

העתקת קישור