לשקרן ללא גבולות
הוספת תגובה לדף  צריכה קטלנית - וזו תמציתו של הקפיטליזם הרכושני: כל מה שאנו מרוויחים לעצמנו במונחים של נכסים והון, אנו מאבדים במונחים של זיהום הסביבה והתכלות
שם הכותב:  חבר
מקום מגורים:  כתוב בפירוש
נושא / כותרת  לשקרן ללא גבולות
תוכן ההודעה:  1") להפעיל את המזגן בלי לחשוב האם זה פוגע בקיבוץ (ואכן במשפחתי מאז שחשבון החשמל משולם מכיסנו הפרטי אפשר להשתמש בחשמל" - עולה מציטוט זה ברורות שהשימוש בחשמל עולה מאז ההפרטה !
העתקת קישור