סחה למהפכה - מתוך מסמך של משרד המסחר והתעשייה
הוספת תגובה לדף  צריכה קטלנית - וזו תמציתו של הקפיטליזם הרכושני: כל מה שאנו מרוויחים לעצמנו במונחים של נכסים והון, אנו מאבדים במונחים של זיהום הסביבה והתכלות
שם הכותב:  משה שכביץ
דואר אלקטרוני  editor@sharononline.co.il
מקום מגורים:  שרון און ליין
נושא / כותרת  סחה למהפכה - מתוך מסמך של משרד המסחר והתעשייה
תוכן ההודעה:  איפה ה 5000 שקל לחודש ואיפה אנחנו?

משרד התמ"ת פרסם לאחרונה סקר שעסק בידע של עובדים לגבי שכר מינימום ומרכיבי השכר שנכללים בו,מתברר שרוב העובדים אינם יודעים מהו השכר המגיע להם,71.8% מן העובדים בכלל ו-63.4% ממקבלי השכר הנמוך. וכך נכתב במסמך: "אי תשלום שכר מינימום לעובד עשוי ללבוש פנים רבות: מעסיקים נוקטים במגוון שיטות בכדי להסוות את הפרתו של החוק מעיני העובדים ומעיני רשויות האכיפה. בין השיטות הנפוצות ניתן למנות הכללת רכיבים שאינם אמורים להיכלל בחישוב שכר המינימום, היעדר רישום או דיווח חסר של שעות בתלוש וכד'".

כמו כן נטען במסמך: "לאור הממצאים שנדונו ראוי לעלות מחדש את השאלה הדנה בתפיסה הבסיסית המאפיינת את מערכת אכיפת חוק שכר המינימום בישראל, לפיה האדם הוא "שומר הסף" של עצמו. ניכר כי לתפיסה זו אין אחיזה במציאות, שכן עולה בבירור כי האזרח הפשוט אינו מסוגל לעמוד במשימה זו. בכדי שיוכל להגן על עצמו עליו לדעת את החוק, דבר שעולה בבירור כי אינו מתקיים בפועל. אולם, תנאי הכרחי זה אינו תנאי מספיק, שכן מצאנו שגם אזרחים הסוברים שנעשתה לגביהם הפרה של הזכות לשכר מינימום, לא בהכרח יתריעו על כך.

היות ועולה בבירור כי ככל הנראה שכירים אינם יכולים לשמש "כשומרי סף" של עצמם, על הממשלה למלא חלל זה ולהגביר ביוזמתה את אכיפת חוק שכר מינימום, כך שאכן יתפקד כחוק מגן בפועל, ולא רק למראית עין".העתקת קישור