חבר, אני שמח שהסכמנו לפחות לגבי המרפסת
הוספת תגובה לדף  צריכה קטלנית - וזו תמציתו של הקפיטליזם הרכושני: כל מה שאנו מרוויחים לעצמנו במונחים של נכסים והון, אנו מאבדים במונחים של זיהום הסביבה והתכלות
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  עמיעד
נושא / כותרת  חבר, אני שמח שהסכמנו לפחות לגבי המרפסת
תוכן ההודעה:  חבר כמה שאני שמח, הנה הגענו להסכמות לגבי ההשתנה מהמרפסת על העוברים והשווים באתר, הגענו להסכמה על שקית הנייר דגם הזוכה במפעל הפיס שעל פרצופך, הגענו להסכמה על פחדנותך, הגענו להסכמה שכשאתה לא על המרפסת אתה מתחבא מאחורי השיח, עכשיו בוא וננסה להגיע להסכמה על הנושא שבו עוסק המאמר, אתה טוען שאין במאמרו של פלג ואני מצטט אותך:"אין במאמר המדובר שום אישום לגבי ה'מתחדש' שהוא נושא באשמה על הבעיה האקולוגית, לא חלקית ולא סינית.."
לא נותר לי אלה לצטט שוב שני קטעים ממאמרו המדופלם של פלג מור דנן, ולהשאיר לקוראים את הדיון האם פלג כותב על המצב הכללי בעולמנו או קושר גם קושר את הקפיטליזם שנחת על הקיבוץ המופרט לפגיעה בכדור הארץ...
הכותרת:"צריכה קטלנית


וזו תמציתו של הקפיטליזם הרכושני: כל מה שאנו מרוויחים לעצמנו במונחים של נכסים והון, אנו מאבדים במונחים של זיהום הסביבה והתכלות משאבי כדור הארץ. הלזה חותר גם "הקיבוץ המתחדש"?"
נדמה לי שלא צריך לגשת למאמר עצמו בכדי לראות שאתה פשוט לא קראת את המאמר, אבל נמשיך, שיהיה מעניין לקוראים:"מסתבר שיש קבוצות חברים בקיבוצים בימינו שהפנימו את ערכי הקפיטליזם עד כדי כך שהם באמת סבורים שבעלות על עוד ועוד רכוש תעשה אותם מאושרים יותר, סוף השיתוף והשאיפה לשוויון יאפשר להם לצבור עוד נכסים והון, שהם השלמות האישית והדרך להגשמת השאיפות."
ומסיים בפאנץ' ליין כמייטב כותבי המאמרים:"צריכה שאין בה צורך היא תמציתו של הקפיטליזם הרכושני שהוא אורח חיים אגואיסטי שעלותו לעולמנו גבוהה מדי, אפילו בלתי נסבלת. כל מה שאנו מרוויחים לעצמנו, כאילו, במונחים של בעלות על רכוש והון אנו מאבדים במונחים של זיהום הסביבה, האוויר והמים, התכלות משאבי כדור הארץ וכנראה גם תופעת ההתחממות הגלובלית, או לפחות חלקה, בגלל התיעוש המוגבר הבא לענות על ביקושי הצריכה. "
עכשיו "חבר" תצעק שוב שקרן, שקרן, ותגיד שאין במאמרו של פלג שום קשר בין הקיבוץ המתחדש לפגיעה בסביבה, ממש שום מילה אצל פלג...
כנראה שהמורים בבית ספרך לא התאמצו די לחנך אותך להבנת הנקרא מחד, ולאומץ ציבורי מאידך.
עוזי


העתקת קישור