תרשה לי עוזי להתערב בויכוח המר הניטש
הוספת תגובה לדף  צריכה קטלנית - וזו תמציתו של הקפיטליזם הרכושני: כל מה שאנו מרוויחים לעצמנו במונחים של נכסים והון, אנו מאבדים במונחים של זיהום הסביבה והתכלות
שם הכותב:  מושבניק
נושא / כותרת  תרשה לי עוזי להתערב בויכוח המר הניטש
תוכן ההודעה:  בעניין הנזקים לכדור הארץ והשפעת הקיבוצים על כך.
לדעתי אתה מפקשש את הכוונה של פלג מור.נכון שמכתיבתו ניתן להבין כאילו בקיבוצים המתחדשים תלוי גורל כדור הארץ אבל אני הבנתי שהוא מתאבל על הצטרפות הקיבוצניקים בקיבוצים שעברו/עוברים שינויים אירגוניים לחגיגגת הבליסה והצריכה, בעיקר של מוצרים שאין בהם באמת צורך.פן זה של השינויים המתחוללים הינו פן נוסף של אותו עניין.הוא מגיע, להבנתי, בעיקר מהמקום הרגשי של צער ואולי אף כאב על השינויים והמאמר הינו נסיון להאיר השפעה נוספת שמתקיימת, אולי, בחלק מהקיבוצים ושתתחולל באחרים מאוחר יותר, כאשר ישתפר מצבם הכלכלי.לי אין ספק שאנשים שמצבם הכלכלי ישתפר לא ימשיכו לחיות כבעבר מבחינת הצריכה שלהם.
אצל חלק זה כבר קרה,אצל אחרים מחר ואצל אחרים מחרתיים-זה הכיוון.
עובדתית-ייתכן מאד שלכרגע ולעתיד הקרוב אתה צודק.ייתכן שבקיבוץ השיתופי היה, ויש, ביזבוז רב יותר.אם הם יקפידו ויחסכו מצבם הכלכלי,שהינו בכללו, כנראה, טוב, יהיה טוב יותר והם גם יתרמו יותר לשמירת כדור הארץ.

מאידך,ייתכן ואף סביר, שהשינוי האירגוני ואולי המבני, לא בהכרח יהפוך את ההתארגנות,ולא משנה מה יהיה שמה,לחזירית.
גם בהתארגנות החדשה אפשר לשמור על מידות חברתיות ואנושיות ראויות.
גם בעיר אוספים,לא כולם,עתונים ובקבוקי פלסטיק אז בחברה בעלת אירגון מהודק יותר,וגם הקיבוץ החדש יהיה כזה,בכל מקרה יותר מהעיר,אפשר בהחלט לשמור ולקיים זאת.
העתקת קישור