ממשיך לשקר !!
הוספת תגובה לדף  צריכה קטלנית - וזו תמציתו של הקפיטליזם הרכושני: כל מה שאנו מרוויחים לעצמנו במונחים של נכסים והון, אנו מאבדים במונחים של זיהום הסביבה והתכלות
שם הכותב:  חבר
נושא / כותרת  ממשיך לשקר !!
תוכן ההודעה:  מור קושר במאמרו בין אורח החיים הקפיטליסטי ההרסני לדעתו לעולם לבין דרך החיים שבחרו בה חברי המתחדש, אבל אין הוא 'מטיל את המשא', לא בחלקו ולא בשום צורה אחרת, 'על הקיבוץ המתחדש' !
העתקת קישור