ההפרטה אמנם חסכה , זה נכון, אבל רק חלק מהתמונה..
הוספת תגובה לדף  צריכה קטלנית - וזו תמציתו של הקפיטליזם הרכושני: כל מה שאנו מרוויחים לעצמנו במונחים של נכסים והון, אנו מאבדים במונחים של זיהום הסביבה והתכלות
שם הכותב:  חבר
מקום מגורים:  בלפן = שקרן
נושא / כותרת  ההפרטה אמנם חסכה , זה נכון, אבל רק חלק מהתמונה..
תוכן ההודעה:  היו מוקדי צריכה בקיבוץ המסורתי שההפרטה חסכה בהם. כאשר חשבון החשמל ברשותי אני נוטה יותר לחסוך בו, זה ברור לגמרי. יש דברים שאין בהם בסיס להשוואה כי הישוב המתחדש חיסל אותם לחלוטין.

המאמר לא מדבר על זה אלא על מימד אחר לחלוטין - הקיבוץ המתחדש הצטרף לצורת החיים הקרויה קפיטליסטית. צורת חיים זו בכללה הורסת את העולם כשהיא מעמידה בראש מעייניה את הזכות המקודשת, כאילו, לצריכה אישית בלתי מוגבלת.
צריכה זו היא הגורמת לפסולת, לזיהום אוויר וכד'.
העתקת קישור