באיזה צורת חיים החבר באמת עצמאי ?
הוספת תגובה לדף  צריכה קטלנית - וזו תמציתו של הקפיטליזם הרכושני: כל מה שאנו מרוויחים לעצמנו במונחים של נכסים והון, אנו מאבדים במונחים של זיהום הסביבה והתכלות
שם הכותב:  פלג
מקום מגורים:  לאמיתי
נושא / כותרת  באיזה צורת חיים החבר באמת עצמאי ?
תוכן ההודעה:  1. תודה על הקריאה והתגובה.
2. ענין החזירי הוא תוספת שלך ושל שמעון פרס, לא שלי.
3. אמנם עזה אמונתי שאורח החיים המכונה קפיטליסטי הוא אורח חיים בזבזני הפוגע קשות, אולי ללא אפשרות חזרה, בעולם בו אנו חיים.
4. ברור שלא חברי הקיבוצים אחראים לזה, בגלל מספרם המועט. מה יקרה כאשר אוכלוסיות המיליארד, אלו של סין והודו, יגיעו לרמת הצריכה המערבית, והן בדרך לזה וזו מטרתן ? מסתבר שפסולת של פחיות קולה ריקות כבר נמצאות באמצע האוקיינוס האטלנטי !
4. אני לא זוכר שלא הפעלנו מזגנים בגלל החישוב שזה יזיק לקיבוץ, או משהו כזה. עם זאת קיים השיקול של חיסכון באנרגיה, לאו דוקא בקשר לקיבוץ, האם זה פסול ?
5. אם אנשים רוצים להיות ברשות עצמם, זה רצון אנושי מובן לי בהחלט אבל אולי הקיבוץ אינו המקום למלאו ?
6. מי שמרצונו החליט להיות חבר קיבוץ, בהכרח קיבל עליו את עולה של מערכת מנהגים / תקנות נוספת על זו של מי שחי במקום שאינו קיבוץ. ואמנם, זו עלולה להגבילו מדי פעם. יש מאוויים שאינם ניתנים להגשמה במסגרת הקיבוץ, אולם חבר הקיבוץ מקבל על כך פיצוי מכיווונים אחרים.
7. ועם זאת, מר לשיטתו ואני לשיטתי - היכן אדם עצמאי יותר ועומד באמת ברשות עצמו - היכן שהוא צריך לרדוף אחרי עוד ועוד רכוש והון או היכן שהוא פטור מזה ?
העתקת קישור