השתמטות מפקדים מאחריותם לא מצדיקה הטלתה על חפ'שים
הוספת תגובה לדף  אל תתנו להם במה - קשה שלא לחרוק שיניים מול מבול הראיונות עם סרבני השירות שניתך עלינו, כתגובה לדברי הביקורת עליהם מפי שר הביטחון והרמטכ"ל
שם הכותב:  אבא של חיילים
נושא / כותרת  השתמטות מפקדים מאחריותם לא מצדיקה הטלתה על חפ'שים
תוכן ההודעה:  השתמטות המפקדים מאחריותם אינה מצדיקה הטלתה על החיילים הפשוטים -
כותב מיכה אשחר: "ההשתמטות מגיוס לצה"ל איננה נושא "ניטראלי". מדובר בהתנערות מסולידאריות אנושית אלמנטארית: הערבות ההדדית של אדם לחיי רעהו. כשהציווי המוסרי מגיע לכדי "על דם רעך לא תעמוד"... הוויכוח הרי איננו אקדמי... אלימות רצחנית שהמשתמטים מבקשים להשתמט מפני משימת ההתגוננות מפניה, מקורה ערבי, והיא פוגעת ביהודים באשר הם יהודים. לעומתה... האלימות הרצחנית כלפי יהודים, באשר הם בעלי דעה ועמדה השוחרת שלום... מי שנוקט עמדה כמו שלי בשאלה זו, לא יכול שלא לחרוק שיניים... בעיני, זכותם של יהודים להתגונן איננה ראויה לדיון. בעצם מהות קיומו של דיון כזה טמונה הנחה אנטישמית, והיא כי יהודים אינם ככל האדם. דיונים כאלה יש להחרים... אדם איננו כובש במולדתו ההיסטורית, אפילו אם הוא יהודי." סוף ציטוט מקוטע מדברים שנראו לי מערבבים מין בשאינו מינו.
לא הצלחתי להבין, מיכה, מה ענין שמיטה להר סיני ?
מה ענין ה'כיבוש' לענין חובת-השירות הלאומי ? מה ענין "אלימות רצחנית שמקורה ערבי" לענין חוסר-האמון שלי ושל הורים נוספים במפקדי-צה"ל ובראשם אהוד אולמרט שהם ראויים שבנינו ובנותינו "ימסרו לידיהם" ? מה ענין יונה אברושמי שזרק את הרימון שהרג את אמיל גרינצוויג לגורלם של גלעד שליט, אהוד גולדווסר ואלדד רגב שנשכחים והולכים בשבי-האוייב? ניטראליות ? ויכוח אקדמי ? סולידריות וערבות הדדית ? צווי מוסרי ? "לא תעמוד על דם רעך" ? בדיוק נמרץ ! מדובר בחיי-אדם, בסבלו ובסבל בני-משפחתו ! הם לא השתמטו, ותראה מה קורה להם כבר 410 ימים ! שוב, מדבריך: " מדובר בהתנערות מסולידאריות אנושית אלמנטארית: הערבות ההדדית של אדם לחיי רעהו. כשהציווי המוסרי מגיע לכדי 'לא תעמוד על דם רעך'... הוויכוח הרי איננו אקדמי". ולסולידריות האנושית האלמנטארית והערבות ההדדית לחיי רעהו אני מוסיף את האחריות של המפקדים, בעלי-הסמכות, לחיי חייליהם – מן המפקד העליון, ממשלת-ישראל ובעיקר העומד כיום בראשה, שלדבריו "לא נורא אם החיילים השבויים ישבו שם עוד כמה חודשים" ועד המ"מ שלא ספר כמו שצריך את חייליו בצאתם מפעילות מבצעית בשטח-אוייב. הם בעלי האחריות שאיתה באה הסמכות, או בסדר ההפוך (סמכות שאין לה הצדקה ללא אחריות).
ובהשתמטם מאחריותם – גם זאת השתמטות מיכה – הם מסירים גם את 'כתם המשתמט' ממי שכדי להגן על חייו, שלומו, חירותו ובריאותו, מה שהם לא עושים למרות אחריותם, שוקל לא למלא את חובתו במדי-צבא וב'נעלי-גבורים'. אין בין דבריי על כך שכיום אני לא רוצה לראות את בניי ובנותיי בידיהם ותחת סמכותם של מפקדים חסרי-אחריות, לבין דעתי ששירות לאומי הוא מצווה אזרחית... כל עוד לא נוכחנו לדעת שהאחרים בעלי-הסמכות גם משתמטים טוטאלית ולחלוטין מאחריותם ומחובותיהם בתחום האזרחי-חברתי המובהק. ראה מילוי החלל שמותירים הממשלה, שריה ופקידיה, שמתמלא יותר ויותר ע"י עמותות ואנשים מתנדבים 'בעלי-לב'. א.ש.ח.
העתקת קישור