לזמי מקיפי : בוא והצטרף אל חיקי ואלי
הוספת תגובה לדף  גניבת דעת - מה שמוגדר כ"קיבוץ מתחדש", אין בו כל חדש. זהו אותו קפיטליזם שאנו רואים מדי יום בחברה הסובבת
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן מיכאל
נושא / כותרת  לזמי מקיפי : בוא והצטרף אל חיקי ואלי
תוכן ההודעה:  זמי בוקר ושבוע טוב –

אני עוקב ו"מרגל" אחריך זה כבר שנה וחצי ויותר , וככזה
מכיר אנכי גם את התנודות שאתה עושה מהמישור ה"מש-
פטי" (ציפיות מרשם האגודות) למישור ה"קיבוצי" (ציפי-
ות מהזר"ש/מט"ש) - ולהיפך .
ההוכחה הטובה ביותר לכך שאין סתירה בין השניים היא
חיקי כספי מהסוללים , שבידו האחת הגיש (וגם זכה!)
תביעה משפטית נגד קיבוצו ובידו השניה ממשיך לפעול
לשינוי דרכו של הזר"ש/מט"ש . ומכיוון שאני שותפו של
חיקי בנסיון לשנות את דרכם של המט"ש ושל העומדים
בראשו , חוזר אנכי ומציע לך , זמי , להצטרף אל חיקי
ואלי ביזמתנו זו .
כי במצבים שבהם אין צפיפות גדולה בתור הרלוונטי
אפשר לגייס אנשים נוספים רק בשיטת ה"שניים מבי-
אים עוד שניים" - וכשמדובר בך אישית משקלך הסג-
גולי גדול משל "האיש הקטן" ומשום היותך , עדיין , זה
שעומד בראש ה"פורום" .
ואומר עוד לסיום שאם היית קורא ,זמי , את כיוון הפעולה
של חיקי ושלי ושאותו מפיצים אנו ממש בימים אלה(בקרב
כארבעים חברי מהתנועה שמגלים ענין , להתרשמותנו ,
ברוח הקיבוץ ובערכיו היחודיים) - מאליו גם היית מוצא
זהות בין גישתך שלך לגישתנו שלנו באשר להגברת מע-
רבותו של המט"ש בקיבוצים השונים ובמה שקורה /לא
קורה בהם מבחינת מימושם של ערכי הקיבוץ . והעובדה
שחיקי משתייך לקיבוץ "מתחדש" ואני ל"שיתופי",מעידה
מעצמה שאחד השינויים החשובים שאותם חותרים חיקי
ואנכי לשנות בדרכו של המט"ש הוא בהפסקת החלוקה
שמרבה לעשות אלישע שפירא בין "שיתופייים" (וטובים)
לבין "מתחדשים" (ורעים) , ותוך שהוא נמנע בכך מלהת-
מודד עם תופעות וחריגות מרוח הקיבוץ הן בקיבוצים הש-
יתופיים הן במתחדשים .

בוא והצטרף אלינו (כמו שאני הצטרפתי ל"פורום") כי
אפשר להזיז-דברים רק במלים המלוות במעשים ,

קיפי , מעגן-מיכאל

העתקת קישור