אפילו הפסיכולוגיה מגוייסת..
הוספת תגובה לדף  גניבת דעת - מה שמוגדר כ"קיבוץ מתחדש", אין בו כל חדש. זהו אותו קפיטליזם שאנו רואים מדי יום בחברה הסובבת
שם הכותב:  לרום
מקום מגורים:  מנוס מחופש ? היכן ?
נושא / כותרת  אפילו הפסיכולוגיה מגוייסת..
תוכן ההודעה:  איפוא מתגלית יותר נטייתו של האדם לנוס מריבונותו על חייו ?
אפילו הפסיכולוגיה גוייסה על ידי חבר מהמרכז להוכחת טענותיו.
הפעם הוטרח אריך פרום לבוא ולהעיד גם הוא נגד מאמר של שפירא, ולקבוע שהשיתופי הוא המנוס מחופש - האדם החושש להיות חופשי מאמץ לו בית כלא מרצון.
זהו עוד אחד מטיעוני ה'שם' כלומר של אירופה ההיא, שספר זה נכתב בהקשר למשטרים שהיו בה במחצית הראשונה של המאה העשרים, בנסיון להסביר את התופעה, המשך לטפילים שגם אותם זיהה חבר מהמרכז כשייכים ל'שם'.
ברוב השיתופיים השתחרר החבר כבר מזמן משלטונן של הועדות והנסיון להציגו כאסיר של מישהו או משהו, כפי שמתאמצים מאד לעשות מעל דפי אתר זה המרכזי ועוזי, הוא מגוחך.
במתחדש, לעומת זאת, מסר החבר את חירותו לקבל החלטות ולהשפיע על גורל הקיבוץ לידיה של שכבת מנהלים,לעיתים קרובות שכירים חולפים , שאינה חייבת דבר לאיש ועושה בקיבוץ כבתוך שלה, ראה מה שכתבה על כך לאחרונה דבורה, בדיוק כפי שהבין פרום את הדברים, האדם מעדיף את חייו הוא לעצמו ומשאיר את קבלת ההחלטות האמיתית לאחרים.

מענין איפוא היה פרום מזהה את תורתו בפועל.
העתקת קישור