עד כה לא שאלו אותי אם אני מוכן למכור !
הוספת תגובה לדף  גם כן תנועה - לתנועת המושבים יש "פורום חלב" שבאחרונה בדק את חוק החלב המוצע, ודרש להכניס בו שינויים שונים. ואצלנו, בתנועה הקיבוצית, האם מישהו בו
שם הכותב:  בעל מאה ודעה
נושא / כותרת  עד כה לא שאלו אותי אם אני מוכן למכור !
תוכן ההודעה:  "הוסר המכשול ממכירת תנובה לאייפקס -14.7.2007: הוסר המכשול האחרון ממכירת תנובה לאייפקס. הובטחה מסירת רבע ממניות הקיבוצים בתנובה למדינה ולבנקים. מאת:עמירם כהן letters@TheMarker.com http://www.nfc.co.il/Archive/001-D-135819-00.ht... הוסר המכשול האחרון ממכירת מניות תנובה לאייפקס ולמבטח שמיר, לאחר שהובטחה מסירת התמורה ממכירת רבע ממניות הקיבוצים בתנובה לידי המדינה והבנקים. מדובר בסכום של כ-107 מיליון דולר מכספי התמורה.
המכשול הוסר לאחר שהתנועה הקיבוצית הגיעה להסכם עם 16 הקיבוצים שסירבו לחתום על ההתחייבות למסור את חלקם, כ-10 מיליון דולר, על הקמת מנגנון שיאפשר את מסירת חלקם בתמורה. ההסכם, שעדיין לא נחתם סופית, קובע כי תוקם קרן נאמנות שבה יפקידו שני הצדדים כ-10 מיליון דולר כל אחד לתקופה של 3 שנים, שבסיומה יפתח הליך בוררות משפטית בין הצדדים, שבו על הבורר יהיה לפסוק האם ההתחייבות של התנועה הקיבוצית לממשלה ולבנקים, שניתנה ב"הסדר המשלים לחובות הקיבוצים", בשמם של ה-16, מחייבת אותם, או שניתנה שלא בסמכות, ועל כן היא נטולת-תוקף. גורם כלכלי בתנועה הקיבוצית [דורון סט, ראש אגף הכלכלה, שגם היה חבר ועדת-המכרזים של תנובה שבחרה ב'אייפקס' ?], אמר בסוף השבוע שקיימת הערכה שמרבית קיבוצי קבוצת ה-16 יחתמו על הוויתור וימסרו את חלקם ללא צורך בבוררות, ובכך יוכלו ליישם פרויקטים כלכליים שונים, שהם יתקשו לבצע אם לא יעבירו את הכספים. השבוע יתכנסו נציגי קבוצת ה-16 לאשר את ההסכם, שיובא לעיבוד סופי לעורכי הדין של שני הצדדים. לפי הערכה צפויים בימים הקרובים להתקבל האישורים החסרים עדיין לעסקה, בהם אישור רשם האגודות השיתופיות." * * *
תגובה:
יש לי חלק מסויים, גם אם לא גדול, במניות-תנובה, כחבר באחד מ'קיבוצי ה-16' המוזכרים בידיעתו של עמירם כהן מ'הארץ' ו'דה מרקר'. כדי להבהיר: 16 מהקיבוצים שבידם מניות-תנובה במליוני שקלים, אינם חייבים לאף אחד אגורה אחת, ואינם צד או חלק מ'הסדר-חובות הקיבוצים' שבגללו וכמרכיב בו חתם לפני שנים אחדות אריק רייכמן בהיותו מזכיר התנועה הקיבוצית, על "חובת" קיבוצים למסור 25% ממניות-תנובה שבידיהם בעת מכירת-החברה... שאריק רייכמן הוא מנכ"לה כיום ! מזכ"ל התנועה הקיבוצית חתם על משהו לטובת מנכ"ל חברת-תנובה (שניהם אותו איש) על סמך הנחה שכמזכיר התנועה הקיבוצית יש לו סמכות שכזאת. אין לו ! קראו השכם והערב את 'יללותיהם' ו"הסבריהם" של מזכ"לי התנועה הקיבוצית כיום (גברי ברגיל מהשומר-הצעיר וזאב שור מהנוער העובד והלומד) שאינם יכולים לכפות על הקיבוצים, למשל את מימוש הנחיות החוק ('תקנות סווג הקיבוצים') בתחום העזרה ההדדית, או בתחום נוהלי ישוב סכסוכים בין קיבוץ לחבריו... ועוד ועוד. "אין לנו סמכות לדרוש אלא להמליץ בלבד" הם מודיעים שוב ושוב לכל מי שמבקש את הסיוע שלהם במאבקו מול הקיבוץ "שלו". ו פ ת א ו ם יש סמכות ויש כוח ויש יכולת להטיל מרות ? כי לקופה המדולדלת (12 מליון ש"ח גרעון שנתי שוטף !) של התנועה הקיבוצית יש אפשרות 'לגזור קופון' ולקבל עמלה על "תווך" כביכול בין הקיבוצים בעלי-המניות לתנובה ולאוצר-המדינה ? 'קדחת' ! 16 הקיבוצים תרמו את שלהם, מרצונם, לקופת העזרה הדדית לקיבוצים שקרסו כלכלית (מי קיבל לאחרונה דווח מה נעשה במליונים שתרמנו, כולל הקיבוץ שלי, לקרן קמ"ע שהכספים הופקדו בה לצורך זה ? לא אנחנו!). עכשיו הדרישה ש"יוותרו מרצונם" על עוד מליונים מנכסיהם שרכשו במשך השנים כדין וביושר, עם איומי 'מטה התנועה הקיבוצית' [ברגיל, שור וסט, בגיבוי יועצם המשפטי מיכי דרורי] שאם לא כן - "ימסרו" אותם (ילשינו עליהם בלשון פשוטה) לרשויות-המיסים על 'מקלטי-מס' שיצרו, ועל 'פטורים' שקיבלו כביכול שלא כדין... [בעצתה של 'ועדת-המיסוי הבין-קיבוצית, יש לזכור !). מה זה אם לא סחיטה באיומים ? האם כ'מאפיה' ו'קוזנוסטרה' היתה התנועה הקיבוצית המפוארת בעבר ? וולוולה וברגיל כאל-קפונה ה'סנדק' ? מי שרוצה לקנות את מניות-הקיבוץ שלי כמו בעולם-העסקים שהקיבוצים כל-כך רוצים להדמות לו, שיציע מחיר הוגן שיהיה כדאי לנו מבחינה עיסקית; נדון ונשקול, ומה שנאשר, נמכור. מה שלא נאשר, לא נמכור עד שנחליט אחרת ! עד שאנחנו נחליט אחרת ולא 'קומיסארים' כמו בימי הבולשביזם שהקיבוצים כל-כך התגאו בכך שהשליכו מאחרוי-גוום שנים רבות לפני מדינות מזרח-אירופה... עד כה, כאמור בתחילת דברי, אף אחד לא ביקש את אישורי, כחבר-קיבוץ בו האסיפה הכללית של כל החברים מקבלת מידע ומתבקשת לאשר דברים כאלה (מדובר במליוני שקלים. לא ב'כסף קטן' !).
לכן, עמירם כהן, או מי שהיה מעוניין לפרסם באמצעותו את הדברים הללו כחלק מן הלחץ עלי ועל עמיתי, וכחלק מ'יצירת-אוירה' ("כולם כבר הסכימו. אל תהיו אתם יוצאי-דופן!"), או כהמשך האיומים והדיסאינפורמאציה...[דורון סט ?] דיר בלקום ! קודם בידקו בכל אחד מ-16 הקיבוצים ורק א"כ תוציאו 'קומוניקאט' לעתונאים.
העתקת קישור