אני תמים דעים עם אמנון בן דוד שתמים-דעים עם פלג מ.
הוספת תגובה לדף  שלטון זר - ב' - העניינים המהותיים באמת שבהם צריכה היתה לעסוק התנועה עברו לידיהם של יועצים ועורכי דין פרטיים שקובעים את סדר היום. מבחינה זאת אנ
שם הכותב:  דני
דואר אלקטרוני  wahle@yotvata.org.il
נושא / כותרת  אני תמים דעים עם אמנון בן דוד שתמים-דעים עם פלג מ.
תוכן ההודעה:  שבת,כ"א בתמוז תשס"ז, 7.7.2007
אני תמים דעים עם אמנון בן דוד שתמים-דעים עם פלג מור. לכן הרשיתי לעצמי להעתיק את עיקר-דבריו של אמנון, [במקום מה שהשמטתי הצבתי ... ואת התוספות 'סגרתי' ב-[ ]' ולהציגם כאן שוב להבלטה ולהדגשה:
התנועה הקיבוצית עוסקת בשוטף אך לא בתהליך העיקרי העובר על רוב הקיבוצים .ומאחר שהיא איננה מסמנת דרך, כוון מחשבה, חזון וערכים, נדמה כי הרלוונטיות שלה בחיי הקיבוצים הולכת ופוחתת.
די אם אביא את דוגמת ... חוסר הרלוונטיות של תקנון הקיבוץ ושל תקנות ההסדרים בקיבוץ ה"מתחדש" כדי להבין ולהקיץ מההליכה המזורזת ליישוב קהילתי .
אין מנוס מהמסקנה כי מנהיגות התנועה בשנים האחרונות אינם מייצרים את ה"תפוקה" החשובה ביותר הנדרשת מהם : קרי חזון ודרך להגשימו לחברים ולקיבוצים.
ומאחר שהם המנהיגים נכשלו בכך בעליל, יש ... בהקדם להחליפם במנהיגים שיש להם יכולת באמת להנהיג ציבור חברים בתנועה הקיבוצית ליעדים ולמקומות חדשים. אציין את החשובים ביותר בעיני:
1. זכויות הפרט והחבר ! לרבות זכות לייצוג משפטי הולם לרבות זכות לרכוש ולהשפעה בנעשה בחצר הקיבוץ. זה מחייב התמודדות אמיתית עם שינוי רדיקלי של תקנון הקיבוץ הארכאי שהוא בבחינת "שלא מרצון" לחבר-הקיבוץ שבכלל עוד לא עשה הכרה עם מאה עשרים וחמישה סעיפיו !
2. בדיקת התכנות כלכלית וחברתית...
3. הליכי בקרה והטמעת מושגים של דמוקרטיה בקיבוץ פנימה, בבחינת זכותו של כל חבר לחירות מחשבתית, להבעת דעה, לפרטיות, ולחופש אישי.
4. הטמעת יחסי עובד מעביד וצבירת וותק בעבודה, לרבות פנסיה נאותה, פיצויי פיטורין , קבלת דמי- אבטלה והגנה על עבודת חבר-הקיבוץ ב[אמצעות] מגוון ביטוחים הנוהגים בכל ארגון ראוי [ובקצת יחס אנושי, של 'איכפת לי על הבו-אדם' ולא רק "יקוב הדין" ו"העיקר להשתכר אל צרור נקוב".]
4. שכר מינימום ראוי ופנסיית מינימום.
5. מנגנון מחייב פנימי לגישור בסיכסוכים בין החבר לממסד.
מן הראוי שהתנועה תוביל לשינויים ראויים [מבוססים על יסודות] ערכיים, תוך הגדלת החופש לכל קיבוץ ולכל חבר בו - לעצב את חייהם כרצונם ובהתאמה לערכי[-השקפת עולמם] ולמידת רצונם לישמם, ולהגשימם הלכה למעשה! "מתוך ה"תנועה" הקיבוצית, שם הכותב:א.בן-דוד, 22:33:39 6.7.2007
העתקת קישור