ה"תנועה" הקיבוצית
הוספת תגובה לדף  שלטון זר - ב' - העניינים המהותיים באמת שבהם צריכה היתה לעסוק התנועה עברו לידיהם של יועצים ועורכי דין פרטיים שקובעים את סדר היום. מבחינה זאת אנ
שם הכותב:  א בן דוד
נושא / כותרת  ה"תנועה" הקיבוצית
תוכן ההודעה:  אני תמים דעים עם פלג מור
התנועה הקיבוצית בעיסוקיה עוסקת בשוטף אך לא בתהליך העיקרי העובר על רוב הקיבוצים .ומאחר והיא איננה מסמנת דרך, כוון מחשבה, חזון וערכים נדמה כי הרלוונטיות שלה בחיי הקיבוצים הולכת ופוחתת.

ודי אם אביא את דוגמת כשלון הטיפול "בשיוך" הדירות אשר הקיבוצים שפכו עליו כבר מספר מליוני שקלים לא מבוטל וכן את חוסר הרלוונטיות של תקנון הקיבוץ ועל תקנות ההסדרים בקיבוץ ה"מתחדש" כדי להבין ולהקיץ מההליכה המזורזת ליישוב קהילתי .

אין מנוס מהמסקנה כי מנהיגות התנועה בשנים האחרונות אינם מייצרים את ה"תפוקה" החשובה ביותר הנדרשת מהם : קרי חזון
ודרך להגשימו לחברים ולקיבוצים.

ומאחר שהם המנהיגים נכשלו בכך ובעליל יש לעשות ובהקדם ולהחליפם במנהיגים שיש להם אתיכולת באמת להנהיג ציבור חברים ערכי בתנועה הקיבוצית לייעדים ולמקומות חדשים. ואציין את החשובים ביותר בעיני :

1. זכויות הפרט והחבר !!! לרבות זכות לייצוג משפטי הולם לרבות זכות לרכוש ולהשפעה בנעשה בחצר הקיבוץ.

וזה מחייב התמודדות אמיתית עם שינוי רדיקלי של תקנון הקיבוץ הארכאי שהוא בבחינת "כלא מרצון" לחביר הקיבוץ שבכלל עוד לא עשה הכרה עם עשרים וחמישה ומאה סעיפיו!!!

2. בדיקת התכנות כלכלית וחברתית של תהליך שיוך הדירות ולאן הוא מוביל . ומאיין יבוא מימונו ?? ויתרונותיו ונזקיו.

3. הליכי בקרה והטמעת מושגים של דמוקרטיה בקיבוץ
פנימה בבחינת זכותו של כל חבר לחירות מחשבתית, להבעת דעה, לפרטיות, ולחופש אישי.

4. הטמעת יחסי עובד מעביד וצבירת וותק בעבודה, לרבות פנסיה נאותה פיצויי פיטורין ,
קבלת דמי אבטלה והגנה על העובד\ חבר הקיבוץ במגוון ביטוחים הנוהגים בכל ארגון ראוי .

4. יקבע שכר מינימים ראוי ופנסית מינימום ,

5. יקבע מנגנון מחייב פנימי לגישור על סיכסוכים בין החבר למימסד.

שינוי והתחדשות הם הכרח על מנת לשרוד כלכלית וחברתית אך מן הראוי שהתנועה תוביל לשינויים ראויים וערכיים תוך הגדלת החופש לכל קיבוץ ולכל חבר בו לעצב את חייו כרצונו ובהתאמה לערכיו ולמדת רצונו ליישמם ולהגשימם הלכה למעשה !!! א בן דוד
העתקת קישור