'כנסי-געש' הספונטאניים, ונציב לפניות חברי-קיבוצים
הוספת תגובה לדף  שלטון זר - ב' - העניינים המהותיים באמת שבהם צריכה היתה לעסוק התנועה עברו לידיהם של יועצים ועורכי דין פרטיים שקובעים את סדר היום. מבחינה זאת אנ
שם הכותב:  דני
דואר אלקטרוני  wahlw@yotvata.org.il
מקום מגורים:  יטבתה
נושא / כותרת  'כנסי-געש' הספונטאניים, ונציב לפניות חברי-קיבוצים
תוכן ההודעה:  בחודשים שעברו התקיימו 5 כנסים ספונטאניים של חברי-קיבוצים באזורים שונים (במרכז, בדרום, בצפון ובמזרח) שהשתתפו בהם יותר מ-100 חברי-קיבוצים 'מהשורה'. החברים שיזמו את הכנסים והשתתפו בהם הונעו בעיקר בגלל תחושה כפולה של פגיעה אישית בהם בנסיבות השינויים באורחות-החיים של קיבוציהם, ושל אי-תקינות המהלכים הללו לשינוי. 3 מן הכנסים תועדו בוידיאו ועכשיו גם הוצגו קטעים מן הכנס בעמק-הירדן כאן ב'אתר'. במקביל, וכהד לדברים שנאמרו בכנסים האלה ושרבים מהם הגיעו לידיעתי בערוצים נוספים, העליתי לפני חצי שנה במועצת התנועה הקיבוצית בדצמבר 2006, בשבועונים הקיבוציים וכאן ב'אתר' הצעה עקרונית להקים בתנועה הקיבוצית 'נציבות לפניות חברי-קיבוצים'. היו שהסכימו עם הרעיון, היו שהסתייגו ואחרים התנגדו, בהם בעלי-תפקידים שעשו שימוש בנימוקים פרוצדוראליים כדי לסלק את הצעתי מסדר-היום, ללא דיון ענייני בגופה של ההצעה. (למען ההגינות וההסטוריה אציין שרבקה וילנד מ'גזית', מרכזת אגף חברה בתק"צ, צדדה ברעיון, בתנאי שלא יוקם 'ברמה הארצית' אלא באזורים או ב'אשכולות אזוריים', אולי במסגרת מועצות אזוריות). בינתיים, אולי גם בעקבות הלחץ שיצרו פניות ופעולות כנ"ל של מי שמכונים 'פורום הקיבוץ', חלק בפומבי ורבות בחשאי ומאחורי הקלעים, הוקם ע"י מזכירי-התק"צ בפועל 'צוות בדיקות' בו חברים הם עצמם, נציג המחלקה המשפטית של מזכירות התק"צ, אבישי גרוסמן מ'עין-שמר' ובריכוזו של הלל לויתן מ'יגור'. פה ושם גם מפורסמים מהלכים ב'שדה המשפטי' שעושים חברי-קיבוצים. וגם - התחלפה ב'מחלקת הפרט' של התק"צ אביה נבו-שפירא ונכנסה לשם מישהי (שאיני מכיר) חדשה. מכיוון שבכל אותם חודשים מגיעות אלי כל הזמן, כמעט פעם-פעמיים בשבוע, פניות עם שאלות ותהיות, בקשות למידע, קובלנות, וגם הצעות בתחום המדובר (נזקים הנגרמים לחברים עקב השינויים בקיבוציהם, ומהלכים לא תקינים בהקשר הזה), אני מעלה כאן 2 עניינים:
1. יפורסם ברבים סיכום ראשוני של פעילות 'צוות-הבדיקות של פניות-חברים על פגיעה בתקנונים ובתקנות' בראשות הלל לויתן, כדי שידעו כל המעוניינים האם ה'צוות' עשוי לשמש להם כתובת מתאימה.
2. תבחן מחדש הצעתי להקים את הנציבות לפניות חברי-קיבוצים, ש'תאגם' את משאבי 'צוות-הבדיקות', מחלקת הפרט, ואולי משאבים מן המוסד לגישור ובוררות ומן המחלקה המשפטית ומ'יחידות' אחרות ב'מטה התק"צ' - ותקבל את סמכותה ואישור פעולתה - ראשית לשנת-נסיון אחת - ישירות ממועצת התנועה הקיבוצית.
פתוח לדיון, ויותר מזה - ליזמה של חברים (אולי להקמה בפועל כ'פיילוט' של 'נציבות אזורית לפניות חברי-קיבוצים').
דני, יטבתה.
העתקת קישור