אז סידור עבודה זה כל ההבדל?
הוספת תגובה לדף  חברים כמו באגד - כדי למנוע מצב שבו תשתלט בתוך כמה שנים קבוצה קטנה של משפחות על נכסי "הקיבוץ המתחדש", ראוי להפכו לקואופרטיב אליו יצטרפו חברים ש
שם הכותב:  חבר מהמרכז
נושא / כותרת  אז סידור עבודה זה כל ההבדל?
תוכן ההודעה:  הנחת העבודה שלך חבר משונה שכשיש סידור עבודה יש קיבוץ וכשאין אין היא מעניינת.

סליחה שאני שואל אבל בקיבוצים השיתופיים עדיין הולכים בבוקר להסתכל בסידור?
העתקת קישור