אנשים קשים, קשים מאוד..
הוספת תגובה לדף  חברים כמו באגד - כדי למנוע מצב שבו תשתלט בתוך כמה שנים קבוצה קטנה של משפחות על נכסי "הקיבוץ המתחדש", ראוי להפכו לקואופרטיב אליו יצטרפו חברים ש
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  אנשים קשים, קשים מאוד..
תוכן ההודעה:  שוב מתקשים עוזי והחבר מהמרכז בהבנת הנקרא ומייחסים לי אידיאולוגיה "שיתופית" אחרי שהסברתי כבר מיליון פעם שאני "אוהב" את הקיבוץ "הישן" הרבה פחות מהם.. מה שאני רוצה זה את פירוק הקיבוץ והפיכתו למושב תוך חלוקת כל נכסיו לרבות "הזכויות החקלאיות", קרי הנחלות ומכסות הייצור והמים, בין החברים בצורה הוגנת.

אני טוען שמסלול "הקיבוץ המתחדש" יביא גם הוא, בהכרח! לפירוק הקיבוץ אלא שאז ילכו לאיבוד כל אותן "זכויות חקלאיות" ו"חלוקת הנכסים" נעשית בצורה בלתי הוגנת בעליל, עיין ערך יאיר מוסקוביץ.

ההתייחסות שלי ליסוד "העבודה העצמית" כמו ליסוד "השיוויון בייצור" אינה אידיאולוגית אלא משפטית ופורמלית.

חבר מושב וחבר קיבוץ שיתופי מקיימים שניהם את היסודות הללו! שניהם מעמידים את עצמם לרשות "סידור עבודה", החבר בקיבוץ השיתופי במובן הידוע ואילו חבר המושב מעצם היותו עצמאי בנחלתו ובזכויותיו שהן כאמור אישיות.

זכותו של המושבניק העצמאי, כמו גם של אגודת הקיבוץ השיתופי, להעביר עבודות כאלו ואחרות לקבלן חיצוני או לשכירים, החלטה כזאת אינה פוגעת לא בהם אישית וגם לא בעיקרון, שהרי איש לא מצפה שחברי קיבוץ ידעו לעשות הכל לבד.. אם "סדרן עבודה" מסדר חבר לעבודה ברפת ואת עיבוד הפרדס מוסרים לקבלן, לא נופלת שערה מראשו של אותו חבר שכן עקרון "השיוויון בייצור ובצריכה" מבטיח את צרכיו ללא כל קשר למקום עבודתו.

שונה המצב תכלית השינוי כאשר מדובר בקיבוץ "המתחדש" כביכול.
אין "סידור עבודה" ואין כל יכולת, לא "לקיבוץ" ובטח שלא "לחבר" לקבוע מי יעבוד איפה, כמה או מתי.. שהרי "האחריות על הפרנסה" הועברה לחבר! אין הוא מחוייב עוד לעבודה באגודה ואילו האגודה מצדה אינה מחוייבת עוד ב"אספקת צרכיו" של החבר.

לאור האמור לעיל, הקיבוץ "המתחדש" אינו יכול בכלל לקיים את "היסודות" המופיעות בעצם הגדרתו! להזכירכם הגדרות מודל 2006!! לא איזה "תקנון ארכאי". קיימת סתירה מובהקת בין מהותו של "הקיבוץ" המתחדש לבין הגדרתו בתקנות הסיווג.

והסתירה הזו תביא במוקדם או במאוחר לאבדן "הזכויות החקלאיות" בין אם "בסיוע" הקשת הדמוקרטית, התנועה לאיכות השלטון, או "פורום" כזה או אחר של חברי הקיבוצים.

אם קראת, עוזי, עד כאן. אולי הפעם גם תבין על מה אני מדבר

יום טוב.העתקת קישור