מבחינתי שיקראו לקיבוץ המתחדש ג'ירפה
הוספת תגובה לדף  חברים כמו באגד - כדי למנוע מצב שבו תשתלט בתוך כמה שנים קבוצה קטנה של משפחות על נכסי "הקיבוץ המתחדש", ראוי להפכו לקואופרטיב אליו יצטרפו חברים ש
שם הכותב:  חבר מהמרכז
נושא / כותרת  מבחינתי שיקראו לקיבוץ המתחדש ג'ירפה
תוכן ההודעה:  השם עוזי וחבר משונה ממש לא משנה כאן ואת זאת הבינו גם בועדת הסיווג.

מה שהם עוד הבינו ואת זה כנראה הקואליציה של חבר משונה ועוזי בן צבי לא כ"כ מבינה זה שאם יתרחקו מהגדרת היסוד של האגודה השיתופית קיבוץ, יחשפו את חברי הקיבוצית לבג"צים מכאן ועד פ"ת שיפגעו בזכויותיהם, ובג"צ הקרקעות יהיה משחק ילדים ליד הבג"צים הללו.

הסיבה היא שאבותינו השיתופיים עשו יד אחת עם המדינה כדי ליישב אותנו (על פי אינטרס המדינה) על בסיס חוזים הנותנים זכויות לארגון הקרוי קיבוץ ומעקרים את החברים הבודדים מהזכויות הכי בסיסיות ולגיטימיות של בני אדם בהתפרק הקיבוץ.

כל החוזים שלכאורה הגנו על הקיבוץ מפני חבריו, כך ראו זאת מנהיגנו בתנועה, הבטיחו למעשה את אינטרס המדינה על חשבון החמורים שהמדינה רכבה על גבם וניצלה אותם והם חברי הקיבוץ.

זהו שיעור יסודי בתורת הקיבוץ, ממנו ניתן לצאת לבחינת חלופות שיבטיחו זכויות של חברי קיבוץ ומניות היא אחת החלופות האפשריות והרצויות.

הבעיה שאת הרעיון הוגה עזרה כדי להציל את הקיבוץ ופחות איכפת לו מהחברים, ואני חושב שהפיתרון הוא מצויין אבל צריך שיהיה מנקודת המבט הרואה את החבר במרכז.

עוזי משחק לידי שונאיו בכך שאינו מתעמק בזכויותיו ונראה שמבחינת אלו הוא שופך את התינוק עם המים.

חבר משונה הוא חבר משונה, המתקשה להבין מציאות שמעבר להגדרות ותקנונים כתובים.

מי שכתב את סיווג הקיבוץ המתחדש הבין את הפערים בין החוק היבש למציאות בשטח והציע פתרונים.
העתקת קישור