לחבר המוזר
הוספת תגובה לדף  חברים כמו באגד - כדי למנוע מצב שבו תשתלט בתוך כמה שנים קבוצה קטנה של משפחות על נכסי "הקיבוץ המתחדש", ראוי להפכו לקואופרטיב אליו יצטרפו חברים ש
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  לחבר המוזר
תוכן ההודעה:  כנראה שאינך מבין את מהותו של המונח קואופרטיב או בעברית אגודה שיתופית.

גם באגד יש עובדים שכירים ואפילו רבים. עובדה זו אינה סותרת את יסוד העבודה העצמית של חברי אגד. מי שחבר באגד גם עובד באגד, להבדיל מהמצב בקיבוץ "מתחדש", אי אפשר שחבר אגד יפוטר מעבודתו באגד, אך ימשיך להיות חבר באגד. עבודתו של החבר נובעת מחברותו באגודה וחברותו נובעת מהיותו עובד, זוהי אגודה שיתופית.

העובדה שחבר בני אדם מחזיקים בבעלות על תאגיד כלשהו אינה הופכת אותו לאגודה שיתופית. בעלי המניות בבנק הפועלים למשל זכאים להנות מחלוקת דיווידנד ומרווחי הבנק, אך אין לבנק, להבדיל כאמור מאגודה שיתופית, כל מחוייבות למצוא להם עבודה בו.

אתה מעיד על עצמך שאתה חקלאי ומגדל פרות. תאר לעצמך שהיית חבר באגודה שיתופית חקלאית שהמדינה, על סמך סיווג האגודה הזו כ-"קיבוץ מתחדש", כולל אותו יסוד "העבודה העצמית", מעניקה לו קרקעות בתנאי "נחלה" (כלומר בחינם), מכסות חלב ומכסות מים, ואילו לך, כחבר באגודה! אין לא את החובה ואף לא את הזכות, לעבוד שם כחקלאי וכמגדל פרות!

וזהו המצב בקיבוצים "המתחדשים".
"האחריות לפרנסה" הוטלה על החבר ואילו אמצעי היצור, לרבות החקלאיים, נותרו שייכים ל"אגודה" שכאמור אינה מחוייבת עוד בפרנסת חבריה. ואם ברצונך לגדל פרות תיאלץ "להתחרות" על הג'וב הזה מול כל תאילנדי.

וגם זה עשוי שלא להספיק.. "עקרונות" הקיבוץ "המתחדש" קובעים שהסמכות הבלעדית לגבי "העסקת עובדים", חברים כמו שכירים, היא של "המנהל" בלבד!
העתקת קישור