כעסו של עורך הדין ..
הוספת תגובה לדף  ושוב פולשנות הבג"ץ - פסילת החלטת המדינה לתעדף אזורי פריפריה מסוימים על-ידי הבג"ץ, מלמדת שוב עד כמה הופר האיזון בין הרשות המבצעת, המחוקקת והשופ
שם הכותב:  חבר
מקום מגורים:  מה הוא קופץ?
נושא / כותרת  כעסו של עורך הדין ..
תוכן ההודעה:  יש בעלי מקצוע שניכסו לעצמם, בלא שאיש הסמיכם לכך, את כל ההשבה על דברי ביקורת כלפי כל מה שנראה להם כפוגע בהם או במקצועם. אלו נוטים לשכוח שהמערכת בה מדובר, במקרה זה שלטון החוק בישראל, אינה רשומה על שמו של אביהם בטאבו !!
לא הבג"ץ ולא תקנון הקיבוץ..

כל אזרח יכול ורשאי להגיב על מה שקורה במערכת זו בלא שייחשב כאילו פלש לתחומו של מישהו ובלא שיצטרך לספוג הערות נזיפה שמשמעותן האמיתית היא = אל תעסוק בזה, זה לא ענין בשבילך..
לעצם הענין - יש בעיה קשה, כפי שטוען בצדק מחבר המאמר בהתנהלותו של בג"ץ מול שאר רשויות המדינה.
האפשרות שמעשי הרשויות הנבחרות בידי הציבור יבוטלו בידי רשות שאינה נבחרת- כאן יש בעיה.

ולא, הליך מינוי השופטים אינו גלוי לעין הציבור ומינויו של מנכ"ל אינו קשור או דומה, מה לעשות..

המשך בכתיבתך המענינת, רשף, במידת הנחישות בה תבחר !
העתקת קישור