ניתוח מנותק מהמציאות.
הוספת תגובה לדף  ושוב פולשנות הבג"ץ - פסילת החלטת המדינה לתעדף אזורי פריפריה מסוימים על-ידי הבג"ץ, מלמדת שוב עד כמה הופר האיזון בין הרשות המבצעת, המחוקקת והשופ
שם הכותב:  איציק ש.
מקום מגורים:  צפון
נושא / כותרת  ניתוח מנותק מהמציאות.
תוכן ההודעה:  אינני מבין איך אפשר לנתח בצורה כל כך עקומה את פסיקת השופטים. כל העניין היה באפליה של ישובים יהודיים על פני ישובים ערביים. לפני שרת החינוך המתקדמת שלנו עמדו שתי אפשרויות:
א. לתקן את האפליה ולתקצב גם את המיגזר הערבי.
ב. לתקן את האפליה ולקצץ במיגזר היהודי. צר לי שהיא בחרה במה שבחרה.
מה הקשר ל"פולשנות הבג"ץ"?
מה שאני שואל את עצמי הוא מדוע לא הגישו בג"צ לפני 30 שנה? לפני 40 שנה? האפליה כאן זועקת לשמים ויתכן וגם הבג"צ המינימליסט של אותן השנים היה מוציא את אותו הצו. זהו בדיוק מהנושאים שבהם אמור לטפל הבג"צ.
העתקת קישור