מס "רגרסיבי" מסי "גולגולת ומנהלי הקהילה בקיבוץ
הוספת תגובה לדף  מסי הפקר - על מיסי הקהילה, שהם מיסי גולגולת רגרסיבים שגובהם נתון לשרירות לב ההנהלה, יש להחיל את כללי מס הארנונה, הנקבע לפי גודל הדירה תוך התחש
שם הכותב:  א בן דוד
נושא / כותרת  מס "רגרסיבי" מסי "גולגולת ומנהלי הקהילה בקיבוץ
תוכן ההודעה:  לא פעם מנהל הקהילה בקיבוץ המתחדש איננו מכיר את המושג מס רגרסיבי. ואו מס גולגולת שהם מהמיסים המפלים ובמיוחד את החלשים בקהילה . אלו הנכים, חסרי העבודה, והפנסיונרים יתקשו לממן את מסי הקהילה האמורה לספק להם שרותים ורמת חיים .

תקנות הסווג אמנם קובעות רף של שכר מינימום במשק אך אינן מגבילות את אגודה בבואה להטיל מס ארגון, מס איזון וסתם מס ז...

מן הראוי היה ראשית לבחון את כל מרכיבי השכר של מנהלי ועובדי הקהילה ולצמצם בהם ככל האפשר על מנת להטיל מסים נמוכים ככל הניתן על החבר הנכה, התלוי, והבלתי משתלב .

העתקת קישור