תודה על התיחסויותיכם,
הוספת תגובה לדף  מצביעים עוברים לסוחר - במו"מ על התמיכה של מצביעי פרץ מתייחסים אנשי מטהו למצביעים כאל מטבע עובר לסוחר. בלשונם: "תשעים אחוז מהאנשים שלנו יעשו מה
שם הכותב:  מיכה
נושא / כותרת  תודה על התיחסויותיכם,
תוכן ההודעה:  ובתשובה לדברים:
מה בצע בהעלאת שכר המינימום בחוק, כאשר הממשלה היא בעקיפין עבריינית השכר הגדולה ביותר במשק? הממשלה מעבירה ביצוע העבודות לקבלני שירותים (לא קבלני כוח אדם שעליהם יחולו אולי, בקרוב, הוראות חוק חדש). עבור ביצוע העבודה הקבלנים מקבלים סכומים אשר לפיהם, לעיתים קרובות ברור כי הקבלן התנדב לתרום למדינה מכספו, או שהוא איננו מעביר לעובדים את מלוא התשלומים המגיעים להם על פי חוק. עמיר פרץ הכשיל בתירוצים-של-כלום, מהלך שיכול היה לצמצם מאוד את ממדי התופעה, אם לא לשים לה קץ.
לא עמדתם כלל על משמעותה של ההתפארות בהצבעה לפי הוראה, למרות שאותו מצביע אולי חושב אחרת לגמרי. כתבתי בפירוש, ואולי הייתי צריך להדגיש זאת שוב, כי אותה תופעה של קבלני קולות איננה חדשה. אולי נעשה בה שימוש על ידי פואד, אבל איש איננו מתגאה בה!
כל טוב
העתקת קישור