חוג 6 בכנס השיתופיים על סיוע הדדי לא התקיים. מדוע?
הוספת תגובה לדף  סיכום הכנס השמיני של הזרם והמעגל השיתופי משמר העמק, 10.5.2007, כ"ב באייר תשס"ז הקיבוץ והחברה הישראלית
שם הכותב:  שיתופאי
נושא / כותרת  חוג 6 בכנס השיתופיים על סיוע הדדי לא התקיים. מדוע?
תוכן ההודעה:  מסכם אלי ברמן ממארגני כנס השיתופיים במשמר-העמק את הכנס, ובין היתר מדווח:
"לאחר מושב הפתיחה התפזרו באי הכנס לשמונה חוגי דיון, בחלוקה הבאה: - - -
הדרך השיתופית בקיבוצים
6. סיוע הדדי בתנועה הקיבוצית: המלצת צוות החשיבה
מנחים: חיים ילין עמרי כנען. מוזמנים: גברי ברגיל זאב (ולוולה) שור
הערה: כל החוגים התקיימו, פרט לחוג בנושא סיוע הדדי בתנועה הקיבוצית"
יואילו נא המוזכרים כאן בשמותיהם, אלי ברמן, חים ילין, עמרי כנען, גברי ברגיל ו'ולוולה' שור,
להסביר למי שנעדרו מהכנסת מכל מיני סיבות:
מדוע לא התקיים דווקא החוג בהשתתפות מזכירי התק"צ ובהנחייה משותפת גם של רכז אגף הרכזים,
החתום גם על ההמלצות צוותו לצימצום פערים בקיבוצים וביניהם, אולי בעזרת כלים של 'סיוע הדדי' (מישהו בכלל זוכר ? מדוע לא הגיעו
ההמלצות לדיון מסכם ולאישור במועצת התק"צ כ"המלצות מחייבות" ?) ש.
העתקת קישור