אסון וורסאי, שיטת פל קל ושיטת עוזי
הוספת תגובה לדף  ההבדל הגדול - בשעה שהכנס השנתי של המטה השיתופי עסק בשאלה כיצד לקרב את החברה הישראלית לסולידאריות הקיבוצית, עסק כנס "ההתחדשות" שהתקיים אחריו ב
שם הכותב:  יאיר
נושא / כותרת  אסון וורסאי, שיטת פל קל ושיטת עוזי
תוכן ההודעה: 
אסון וורסאי
"השופט ציין כי רון, בן 70, הוא "אב לשלושה, בעל מקצוע משכמו ומעלה, ולמרות זאת הוא הפיץ את שיטת הבנייה שהמציא ("פל-קל") באופן אינטנסיווי ואגרסיווי, תוך יצירת מצגים שאינם נכונים".
גם עוזי בן צבי ומרעיו, מפיצים באגרסיביות מניפולאציות לגיבוי של "הפרטה ללא כללי תחרות שווים" היוצרים מעשי גזל המורים ביותר בקיבוצים.

התייחסותו של עוזי לגופם של דוברים יאיר ולק. ולקיפי ולעוד רבים אחרים בסגנונו שלוח הרסן, תוך המשך התחמקותו מלהתמודד עם גופם של דברים ועם השאלה, האם תיתכן הפרטה ללא החלת כללים שווים של תחרות,-
סופה שבית משפט יצביע על "האידיאולוגיה" של עוזי ומרעיו כמניפולציה תמוהה, הנוגדת את האינטרסים של רוב השותפים ולא תקינה בעליל ושבאופן תמוה ביותר לא הוגש בג"ץ עד כה כנגדה.

השופטים לא התייחסו מספיק לגופים שאישרו את שיטת "פל-קל", דבר המעיד שגורמים שנמצאים במקומות הנכונים, חסינים מלהתבע על טעויות חמורות.
עושה רושם שגם רשם האגודות הציבוריות והמשרד בפרקליטות, האחראים על ההפרטות בקיבוצים, לא מפעילים שיקול דעת רציני בהתאם לתפקידם ומרגישים מגובים.

יאיר.

העתקת קישור