לזוהר 13: אני אטיף ואתם תממנו, ואז אני ארויח
הוספת תגובה לדף  משנה מהונדסת - בנירים – אחד מ-29 המופלאים השיתופיים – הלכנו לבדוק מה קרה לקיבוצי השינוי באזור. גילינו שהתוצאות (החיוביות) אינן תואמות את
שם הכותב:  שיתופיסט 'עשיר'
נושא / כותרת  לזוהר 13: אני אטיף ואתם תממנו, ואז אני ארויח
תוכן ההודעה:  לא הבנת, זוהר: בעולם הקפיטליזם החזירי שעוזי בן-צבי ראה בו את "האור", כך מתנהלים הדברים: אני מטיף ומשכנע, אתם משלמים, ואחר-כך אני גם מרויח. נא לא להתבלבל פרזיטים שיתופיסטים: בסוף אני הוא המרויח, ואתם יוצאים פראיירים, כי שילמתם. זאת כל התורה על רגל אחת של תורת עוזי ועולמו. הפראייר משלם והכדאיניק מרויח. הכדאיניק הפיקח דורך ומתרומם, והפראייר האלטרואיסט (הדואג לזולת), נרמס ושוקע. אוי כמה פשוט ! ואם הפראייר השיתופיסט גם מתגלה כפיקח קצת ולא לגמרי מטומטם, שהרי אחרת איך צבר את עושרו בשיטות שאינן של קיטליזם חזירי, אז צריך לביישו ולהציגו כ'פסה' וכשייך לעבר, כדי שעושרו יעבור ל'עתידיסט' החכם; כמיסים, או כעזרה הדדית או כסתם תרומה למען הכדאיניק הבוכה, כאותו נאשם שרצח את אביו: "רחמו עלי. הרי אני יתום !"
העתקת קישור