זוכרים את הסיפור על הפנסיונר שנושל מרשת הבטחון?
הוספת תגובה לדף  סוף סוף, כנס תנועתי - בשונה מכנסים קודמים של המעגל השיתופי שעסקו בהתארגנות ובמאבק נגד קו אנטי שיתופי שרווח במזכירות התנועה, הכנס האחרון היה כ
שם הכותב:  זוכר ושומר
נושא / כותרת  זוכרים את הסיפור על הפנסיונר שנושל מרשת הבטחון?
תוכן ההודעה:  להזכירנו: סופר פה ובשבועון 'הקיבוץ' לפני כמה חודשים על חבר קיבוץ שבו נוהגים על-פי 'מודל משולב', שהגיע לגיל 70, והמשיך לעבוד בעבודת-חוץ, אם כי בקצב מוקטן. בקיבוצו נהוג שחברים בגיל-העבודה (לפני פנסיה, ולא זכאים להנות מ'רשת-הבטחון') מוסרים 80% מהכנסותיהם מעבודה לקופת-הקיבוץ המשותפת, ו-20% נשארים להם להוצאותיהם השוטפות. פנסיונרים (לפי חוקי מדינת-ישראל - בגילים שמעל 65-67, תלוי ב"שנתון") מקבלים את השלמת-הכנסתם המועברת כקיצבת-הזיקנה של הביטוח הלאומי, מ'רשת-הבטחון', שגם היא ממומנת מ-80% הכנסות החברים הנמסרות לקופה המשותפת. חברנו בן ה-70 שהמשיך לעבוד, גם נהג כמקובל בקיבוצו והעביר 80% מהכנסתו לקופת-הקיבוץ, ולתומו, כבן יותר מ-70, כלומר פנסיונר או גימלאי עפ"י ההגדרה החוקית, ציפה לקבל את השלמת קיצבת-הזיקנה שלו לגובה ההכנסה המקובלת כמינימום בקיבוצו מ'רשת-הבטחון'. אלא שלא כך סברו המוסמכים להחליט על כך. לדידם הוא לא היה זכאי לסיוע 'רשת-הבטחון', מכיוון שהוא המשיך לעבוד. לא עזרו טענותיו שכעובד הוא מעביר כמקובל אצלם 80% מהכנסתו המוקטנת לקיבוץ, וכמי שמוגדר 'גימלאי' או פנסיונר בגלל גילו הוא זכאי להשלמת-הכנסתו הכוללת מ'רשת-הבטחון'. "תחליט", הם אמרו לו, "או שאתה עובד, ואז אתה לא נחשב אצלנו פנסיונר, ולא זכאי לסיוע מ'רשת-הבטחון', או שאתה פנסיונר, ואז אין לך "זכות" לקבל הכנסה מעבודה. כלומר עליך להעביר את 100% הכנסתך מעבודתך לקופת-הקיבוץ, ואז תקבל את השלמת-ההכנסה מ'רשת-הבטחון'. לא אשלים את הסיפור, איך נהג אותו חבר לאחר ההודעה הזאת. רק תזכורת למצב ה"משונה" עד תמוה שסופר כזכור ברבים.
העתקת קישור