הפגיעה בחברים
הוספת תגובה לדף  מכופפי העובדות - ההסבר שניפקו הדוברים בכנס העשור להסדר הקיבוצים ולפיו הקיבוצים צמחו בזכות "השיטה החדשה" הוא דוגמא מובהקת של יצירת רושם מוטעה
שם הכותב:  דמוקרטיה תקינה
נושא / כותרת  הפגיעה בחברים
תוכן ההודעה:  הקיבוצים כיום מתנהלים ללא הפרדת רשויות, ועל כן החברים כלואים בתוך מנגנון הפוגע בזכויות היסוד שלהם כאזרחים במדינה דמוקרטית. הפרדת רשויות = דמוקרטיה תקינה = עצמאות. כתוצאה מכך מתקבלות החלטות בלתי חוקיות על ידי רוב משוחד, בכל פעם זה פועל כנגד קבוצת מיעוט אחרת שאינה מקושרת למעמד המנהלים: פנסיונרים, נכים, משפחות ברוכות ילדים, חד הוריות ועוד... בקיבוץ מסויים מתקיימת פגיעה חמורה במשפחות ברוכות ילדים באופן הבא:
1. עצירת צבירת הוותק - מעשה שאינו חוקי, המהווה פגיעה בחברים פחות ותיקים
2. אי קיום ערבות הדדית לחברים בגיל העבודה ובחינוך ילדיהם: עפ"י התקנות בסיווג ערבות הדדית לחבר בגיל העבודה נקבע שלחבר שאינו עובד ולא נמצאה לו עבודה, הקיבוץ מחוייב לשלם לו תקציב שלא יפחת משכר המינימום, ועל כך יוסיף הקיבוץ בגין ילדים 1/3 משכר המינימום עבור ילד עד גיל 4 שנים, ו-1/4 משכר המינימום עבור ילד מגיל 4 ועד 18 שנים וזאת כדי לתמוך בהוצאות על החינוך כחלק בערבות הדדית בחינוך. דומה כי הנהלת הקיבוץ אינה מקיימת את התקנות לערבות הדדית. אין כל תמיכה לילדים בגיל בית ספר (התשלום כולו על ההורים), הסכום מגיע ל-4,000 ש"ח בשנה לילד, לא כולל חומרי לימוד, שיעורי עזר ועוד...., ומה יעשה חבר שיש לו שלושה ילדים בגיל בבית ספר. בגיל הרך, לעומת זאת, יש סבסוד חלקי של 30% שמקורו ממס קהילה גבוה מאוד, כ-1,800 ש"ח בחודש. "הפרטה - החבר ידאג לפרנסתו ולמשפחתו" - הונאת החברים. לכאורה לא צריך להיות כל קשר בין מס שרותים קהילתיים לבין תשלומי חינוך. תשלומי חינוך עפ"י תקנות הסיווג אמורים להיות חלק מערבות הדדית,מכאן שהמקור לסיבסוד צריך להיות מהמס הפרוגרסיבי. גם כאן הנהלת הקהילה אינה מקפידה לבצע פעולותיה על פי החוק. לסיכום - כל עוד לא יכפה הרשם על הנהלות הקיבוצים לקיים את התקנות הסיווג, תמשך הפגיעה בחברים שאינם מקושרים להנהלות הקיבוצים. על החברים להתעורר ולהבין שאין איש מלבדם שידאג לשמור על זכויותיהם. אם הרשם לא ימצא לנכון לפעול בהקדם יש להערך להפרטה מוחלטת - כלומר פירוק המסגרת הקיבוצית הכושלת. זה יכול להתחיל בתביעות של חברים כלפי ההנהלות, להפעיל מרד מיסים ואף להעביר משכורות ישירות לחשבונות הבנק הפרטיים, למי שיכולים.
אין שלב ביניים - גם הקיבוץ המתחדש הוא אפיזודה חולפת. אם הנהלות הקיבוצים אינן יכולות/מוכנות לקיים ערבות הדדית על פי תקנות הסיווג, אז קדימה להתפרק יש מדינה - ביטוח לאומי - השלמת הכנסה. אין צורך במנגנון כושל ומסואב.
העתקת קישור