לחבר מהנגב
הוספת תגובה לדף  בוחרים בקללה? - במקום לחפש דרכים חדשות, טובות וצודקות יותר לקיים חברה המפרידה בין תרומה לתמורה - שופכים בתהליכי השינוי הקיבוציים את התינוק עם
שם הכותב:  אורי הייטנר
מקום מגורים:  קיבוץ אורטל
נושא / כותרת  לחבר מהנגב
תוכן ההודעה:  אני סבור שאדם צריך להתייצב מאחורי עמדותיו. כיוון שתגובותיך הן מאוד אישיות ושיפוטיות, ונוגעות לגופם של האנשים עמם אתה מתווכח, על אחת כמה וכמה. אינך מתייחס רק לעמדות, אלא בוחן את האנשים האם ועד כמה הם באמת מגשימים את מה שהם מטיפים להם. ומה איתך? איני מבין מדוע את מסתתר מאחורי פסבדונים. הרבה יותר מכובד, שתכתוב בשמך.
העתקת קישור