קבצים

http://www.shavim.org.il/media/sal/takanonin/433/f4_kesher im hamate hashitufi.pdf