קבצים

http://www.shavim.org.il/media/sal/takanonin/432/f4_nohal zikaron.docx