קבצים

http://www.shavim.org.il/media/sal/takanonin/431/f4_atarei zikaron.pdf