קבצים

http://www.shavim.org.il/media/sal/takanonin/429/f4_נוהל צוות מינוסים - רביבים.docx