קבצים

http://www.shavim.org.il/media/sal/takanonin/423/f4_הצעה לבחירת ממלאי תפקידים - ניר יצחק.doc